dimecres, 20 d’octubre de 2021
  
 
ATENCIÓ AL CIUTADÀ > Centres assistencials > Atenció primària > CAP Terrassa Est


CAP Terrassa Est

<br>CAP Terrassa Est

 

HORARI I CONTACTE

 

Laborables de dilluns a divendres, de 8:00 a 20:00 h.
Dissabtes de 9:00 a 17:00 h, al CAP Terrassa Nord.

Fora d’aquests horaris, es podran visitar d’urgències al Centre d’Atenció Continuada Terrassa Nord. Adreça: Av. del Vallès, 451. Terrassa. Dissabtes: de 17:00 a 20:00 h. Diumenges i festius de 9:00 a 20:00 h. TELÈFON CAP TERRASSA EST
93 784 82 83 / Fax 93 786 16 69

CORREU ELECTRÒNIC
atencioalciutadaest@cst.cat

ALTRES TELÈFONS D'INTERÈS
CatSalut Respon: 061
Ajuntament de Terrassa: 010

 

ADREÇA I MAPA DE LOCALIZACIÓ

 
disseny Ingenia amb tecnologia Icnea