dimecres, 20 d’octubre de 2021
  
 
ATENCIÓ AL CIUTADÀ > Gestions i tràmits > Documentació clínica

Sol·licitud de documentació clínica

En compliment de la Llei de Protecció de Dades (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre) i la Llei sobre els Drets d’informació concernent a la Salut i l’Autonomia del Pacient i la Documentació Clínica (Llei 21/2000 de 29 de desembre, DOGC 3303), només s’entregarà la documentació al propi pacient o a la persona degudament autoritzada.

Per a la recollida de documentació a la Unitat d’Atenció al Ciutadà de l’Hospital de Terrassa, és necessari que la persona s’acrediti degudament presentant el DNI o document oficial acreditatiu.

En cas de no ser el propi titular de la documentació qui la reculli, caldrà, aportar una autorització per escrit, acompanyada de l’original i fotocòpia del seu DNI o document oficial acreditatiu, així com el DNI o document oficial acreditatiu de la persona autoritzada.

Unitat d’Atenció al Ciutadà
Horari. Laborables, de dilluns a dijous de 9 h a 15 h i divendres de 9 h a 13 h.

T. 93 700 36 51        c/e.  atencioalciutada@cst.cat 

Model d'autorització per a la recollida de documentació clínica per part de tercers

 

pdf
 
disseny Ingenia amb tecnologia Icnea