dilluns, 20 de setembre de 2021
  
 
ATENCIÓ AL CIUTADÀ > Gestions i tràmits > Targeta Cuida’m


Targeta Cuida’m

La tarja Cuida'm vol ajudar a millorar l'atenció, amb un tracte més adequat per a les persones amb necessitats especials que requereixen una atenció específica perquè puguin seguir de manera correcta les indicacions i els tractaments prescrits pels professionals. Per tal d'ajudar a aconseguir aquest objectiu, es facilitarà que els familiars o cuidadors les puguin acompanyar a les visites, l'atenció urgent, les proves diagnòstiques i els trasllats en ambulància (sempre que ho permeti la situació clínica), per a facilitar la relació dels professionals amb aquestes persones, assegurant una comunicació més fluïda i precisa.

Aquesta targeta s'adreça a uns col·lectius de persones específics:

  • Persones amb demències/Alzheimer a partir de nivell 4 (escala GDS).
  • Persones amb discapacitat intel·lectual greu i profunda.
  • Persones amb discapacitat intel·lectual lleu o moderada amb trastorns de conducta.
  • Casos d'autisme sever en població infantil.
  • Persones que pateixen un dany cerebral.
  • Persones que necessiten l'acompanyament d'un cuidador en els seus contactes assistencials.

Informació sobre la targeta Cuida'm

pdf
 
disseny Ingenia amb tecnologia Icnea