dimecres, 20 d’octubre de 2021
  

Treballa amb nosaltres

 

El Consorci Sanitari de Terrassa es proveeix de diverses fonts d’obtenció de candidats a l’hora de cobrir les seves vacants. Una d’elles, és sens dubte, la candidatura espontània. Si té interès en formar part de la nostra empresa, ja sigui dins l’àrea assistencial, com a facultatiu, infermer, auxiliar d’infermeria, ajudant sanitari, o d’altres àrees tals com administració, treball social, informàtica, servei de manteniment, hostalatge, etc., no dubti a adjuntar-nos el seu Currículum Vitae i una carta de presentació, formarà part de la nostra base de dades per a futures convocatòries fixes o interines si són del seu interès.

Agraïm d’avantmà el seu interès per formar part de la nostra organització.

 

BORSA DE TREBALL CST

Formulari d'enviament de currículum vitae per incorporació a la borsa de treball del CST 


PROCESSOS DE SELECCIÓ OBERTS 


EL CONSORCI SANITARI DE TERRASSA (CST) NECESSITA COBRIR DUES PLACES PER A PERSONAL FACULTATIU ESPECIALISTA EN DIAGNÒSTIC PER A LA IMATGE (RADIODIAGNÒSTIC) - MED 324


ENVIAMENT DE CANDIDATURES
seleccio@cst.cat


TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

30 de novembre de 2021


DESCARREGA LA CONVOCATÒRIA


EL CONSORCI SANITARI DE TERRASSA (CST) NECESSITA CONTRACTAR UN/A ADJUNT/A AL CAP DE SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER A LA IMATGE - REF. 323


ENVIAMENT DE CANDIDATURES
seleccio@cst.cat


TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

15 de novembre de 2021


DESCARREGA LA CONVOCATÒRIA


EL CONSORCI SANITARI DE TERRASSA (CST) NECESSITA CONTRACTAR UN/A ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA- REF. 322


ENVIAMENT DE CANDIDATURES 
seleccio@cst.cat


TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

15 de novembre de 2021


DESCARREGA LA CONVOCATÒRIA


EL CONSORCI SANITARI DE TERRASSA (CST) NECESSITA CONTRACTAR UN/A ESPECIALISTA EN PSICOLOGIA CLÍNICA- REF. 321


ENVIAMENT DE CANDIDATURES 
seleccio@cst.cat


TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

31 d'octubre de 2021


DESCARREGA LA CONVOCATÒRIA


EL CONSORCI SANITARI DE TERRASSA (CST) NECESSITA CONTRACTAR UN/A FACULTATIU/VA ESPECIALISTA EN NEFROLOGIA- REF. 320


ENVIAMENT DE CANDIDATURES 
seleccio@cst.cat


TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

20 d'octubre de 2021


DESCARREGA LA CONVOCATÒRIA


EL CONSORCI SANITARI DE TERRASSA (CST) NECESSITA CONTRACTAR UN/A ANALISTA PROGRAMADOR/A ESPECIALISTA EN EINES MICROSOFT- REF. 319


ENVIAMENT DE CANDIDATURES 
seleccio@cst.cat


TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

20 d'octubre de 2021


DESCARREGA LA CONVOCATÒRIA


EL CONSORCI SANITARI DE TERRASSA (CST) NECESSITA CONTRACTAR INFERMERS/ES - REF. 316


ENVIAMENT DE CANDIDATURES 
seleccio@cst.cat


DESCARREGA LA INFORMACIÓ


EL CONSORCI SANITARI DE TERRASSA (CST) NECESSITA CONTRACTAR UN/A DIRECTOR/A DEL CAP TERRASSA NORD - REF. MED 313


ENVIAMENT DE CANDIDATURES 
mfite@cst.cat 


TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

01 d'octubre de 2021


DESCARREGA LA CONVOCATÒRIA


EL CONSORCI SANITARI DE TERRASSA (CST) NECESSITA CONTRACTAR UN/A ESPECIALISTA EN PSIQUIATRIA - REF. 312


ENVIAMENT DE CANDIDATURES 
mfite@cst.cat 


TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

30 d'agost de 2021


DESCARREGA LA CONVOCATÒRIA


EL CONSORCI SANITARI DE TERRASSA (CST) NECESSITA CONTRACTAR UN/A CAP DE RELACIONS LABORALS - REF. 311


ENVIAMENT DE CANDIDATURES 
mpoch@cst.cat 


TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

15 de setembre de 2021


DESCARREGA LA CONVOCATÒRIA


EL CONSORCI SANITARI DE TERRASSA (CST) NECESSITA CONTRACTAR PERSONAL FACULTATIU ESPECIALISTA EN ONCOLOGIA MÈDICA PER A L’HOSPITAL DE TERRASSA - MED 309


ENVIAMENT DE CANDIDATURES 
mfite@cst.cat 


TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

30 de juny de 2021


DESCARREGA LA CONVOCATÒRIA


EL CONSORCI SANITARI DE TERRASSA (CST) NECESSITA CONTRACTAR PERSONAL FACULTATIU ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR i COMUNITÀRIA - MED 308


ENVIAMENT DE CANDIDATURES 
mfite@cst.cat 


TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

30 de setembre de 2021


DESCARREGA LA CONVOCATÒRIA


EL CONSORCI SANITARI DE TERRASSA (CST) NECESSITA CONTRACTAR UN/A ESPECIALISTA EN PSIQUIATRIA PEL CENTRE D’ATENCIÓ A LES DROGODEPENDÈNCIES (CAS) DE RUBÍ - MED 307


ENVIAMENT DE CANDIDATURES 
mfite@cst.cat 


TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

15 de setembre de 2021


DESCARREGA LA CONVOCATÒRIA


EL CONSORCI SANITARI DE TERRASSA (CST) NECESSITA CONTRACTAR ESPECIALISTES EN PSICOLOGIA CLÍNICA PER L’ÀMBIT D’ATENCIÓ A LA SALUT MENTAL - MED 306


ENVIAMENT DE CANDIDATURES 
mfite@cst.cat 


TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

30 de setembre de 2021


DESCARREGA LA CONVOCATÒRIA


CONVOCATÒRIA D’OFERTA PÚBLICA PER A LA PROVISIÓ DE 6 LLOCS DE TREBALL EN RÈGIM DE CONTRACTACIÓ LABORAL FIX AL CONSORCI SANITARI DE TERRASSA - ADM 305


ENVIAMENT DE CANDIDATURES 
opo@cst.cat 


TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

20 de juliol de 2021


ADJUDICACIÓ DEFINITVA DE PLACES

ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE PLACES

DESCARREGA LA CONVOCATÒRIA


CONVOCATÒRIA D’OFERTA PUBLICA PER A LA PROVISIÓ DE 3 LLOCS DE FISIOTERAPEUTA EN RÈGIM DE CONTRACTACIÓ LABORAL FIX AL CONSORCI SANITARI DE TERRASSA - FISIO 304


ENVIAMENT DE CANDIDATURES 
opo@cst.cat 


TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

1 de juliol de 2021


LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS/ES I EXCLOSOS/ES

LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS/ES I EXCLOSOS/ES

DESCARREGA LA CONVOCATÒRIA


EL CONSORCI SANITARI DE TERRASSA (CST) NECESSITA CONTRACTAR UN/A LLAUNER PER L’HOSPITAL DE TERRASSA - REF 303


ENVIAMENT DE CANDIDATURES 
nchueca@cst.cat 


TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

30 de maig de 2021


DESCARREGA LA CONVOCATÒRIA


EL CONSORCI SANITARI DE TERRASSA (CST) NECESSITA CONTRACTAR UN/A CAP DE SERVEI DE MEDICINA INTERNA PER L’HOSPITAL DE TERRASSA - MED 302


ENVIAMENT DE CANDIDATURES 
mfite@cst.cat 


TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

15 de maig de 2021


DESCARREGA LA CONVOCATÒRIA


EL CONSORCI SANITARI DE TERRASSA (CST) NECESSITA CONTRACTAR PEDIATRES PER ALS CENTRES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA i HOSPITAL DE TERRASSA - MED 299


ENVIAMENT DE CANDIDATURES 
mfite@cst.cat 


TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

30 de maig de 2021


DESCARREGA LA CONVOCATÒRIA


EL CONSORCI SANITARI DE TERRASSA (CST) NECESSITA CONTRACTAR UN/UNA ANALISTA PROGRAMADOR/A PER LA UNITAT DE SISTEMES D’INFORMACIÓ - REF 297


ENVIAMENT DE CANDIDATURES 
nchueca@cst.cat 


TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

30 d'agost de 2021


DESCARREGA LA CONVOCATÒRIACONVOCATÒRIA D’OFERTA PÚBLICA PER A LA PROVISIÓ DE 18 LLOCS DE TREBALL EN RÈGIM DE CONTRACTACIÓ LABORAL FIX AL CONSORCI SANITARI DE TERRASSA - SDI 291


ENVIAMENT DE CANDIDATURES 
opo@cst.cat 


TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

2 de març de 2021


ADJUDICACIÓ DEFINITVA DE PLACES

COMPOSICIÓ DEL TRIBIUNAL

ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE PLACES

LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS/ES I EXCLOSOS/ES

LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS/ES I EXCLOSOS/ES

DESCARREGA LA CONVOCATÒRIA


EL CONSORCI SANITARI DE TERRASSA (CST) NECESSITA CONTRACTAR METGES/SES ESPECIALISTES EN MEDICINA INTENSIVA - MED. 285


TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

15 de desembre de 2021


DESCARREGA LA INFORMACIÓCONVOCATÒRIA D'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PER A LA PROVISIÓ DE 59 LLOCS DE TREBALL EN RÈGIM DE CONTRACTACIÓ LABORAL AL CST INF 266


ENVIAMENT DE CANDIDATURES 
opo@cst.cat 


TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

8 de gener de 2021


ADJUDICACIÓ DEFINITVA DE PLACES

ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE PLACES

COMPOSICIÓ DEL TRIBIUNAL

LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS/ES I EXCLOSOS/ES

DESCARREGA LA CONVOCATÒRIAEL CONSORCI SANITARI DE TERRASSA (CST) NECESSITA CONTRACTAR DIPLOMATS/DES UNIVERSITARIS EN GRAU D'INFERMERIA


DESCARREGA LA INFORMACIÓ
AVÍS LEGAL: En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, se l’informa que el responsable del tractament de les dades personals facilitades per vostè mitjançant l’enviament del seu currículum vitae és el Consorci Sanitari de Terrassa i la finalitat del tractament a la que es destinaran les dades és la gestió del seu currículum ja sigui per donar resposta a una convocatòria concreta o per passar a formar part de la bossa de treball de CST. Les vostres dades personals podran ser cedides als centres que formen part de CST i no seran comunicades a tercers, llevat obligació legal. Alhora, se l’informa que conservarem el seu currículum per a futurs processos de selecció durant el termini d’1 any. Tan mateix, vostè té la facultat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades, mitjançant els formularis corresponents que es troben a la web de l’entitat www.cst.cat , personant-se al domicili social, Ctra. Torrebonica, s/n. Terrassa o enviant un correu electrònic a RRHH@cst.cat. Per obtenir informació addicional i detallada sobre protecció de dades, podeu consultar l’avís legal i política de privacitat de la web www.cst.cat


 

Nom i cognoms
 
Telèfon
 
Correu electrònic
 
Lloc de treball sol·licitat    
 
Adjuntar currículum (.pdf) 
 
Comentaris
 
 
disseny Ingenia amb tecnologia Icnea