dilluns, 25 de gener de 2021
  

Treballa amb nosaltres

 

El Consorci Sanitari de Terrassa es proveeix de diverses fonts d’obtenció de candidats a l’hora de cobrir les seves vacants. Una d’elles, és sens dubte, la candidatura espontània. Si té interès en formar part de la nostra empresa, ja sigui dins l’àrea assistencial, com a facultatiu, infermer, auxiliar d’infermeria, ajudant sanitari, o d’altres àrees tals com administració, treball social, informàtica, servei de manteniment, hostalatge, etc., no dubti a adjuntar-nos el seu Currículum Vitae i una carta de presentació, formarà part de la nostra base de dades per a futures convocatòries fixes o interines si són del seu interès.

Agraïm d’avantmà el seu interès per formar part de la nostra organització.

 

BORSA DE TREBALL CST

Formulari d'enviament de currículum vitae per incorporació a la borsa de treball del CST 


PROCESSOS DE SELECCIÓ OBERTS  


EL CONSORCI SANITARI DE TERRASSA (CST) NECESSITA CONTRACTAR INFERMERS/ES PER TREBALLAR A L'HOSPITAL DE TERRASSA EN COBERTURES EVENTUALS


DESCARREGA LA INFORMACIÓCONVOCATÒRIA EXTERNA PER A LA COBERTURA DEL LLOC DE DIRECTOR/A DEL CAP TERRASSA NORD DEL CST - MED 292


ENVIAMENT DE CANDIDATURES 
mfite@cst.cat 


TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

5 de febrer de 2021

DESCARREGA LA CONVOCATÒRIA


CONVOCATÒRIA INTERNA-EXTERNA PER A LA COBERTURA DEL LLOC DE TREBALL COM A REFERENT DE CODIFICACIÓ D’ALTES HOSPITALÀRIES- CGAI 290


ENVIAMENT DE CANDIDATURES 
mfite@cst.cat 


TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

31 de gener de 2021

DESCARREGA LA CONVOCATÒRIA


CONVOCATÒRIA D’OFERTA PUBLICA PER A LA PROVISIÓ DE 47 LLOCS DE TREBALL EN RÈGIM DE CONTRACTACIÓ LABORAL AL CONSORCI SANITARI DE TERRASSA - MED 288


ENVIAMENT DE CANDIDATURES 
opo@cst.cat 

LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS/ES I EXCLOSOS/ES

DESCARREGA LA CONVOCATÒRIA

BASES CONVOCATÒRIA


EL CONSORCI SANITARI DE TERRASSA (CST) NECESSITA CONTRACTAR METGES/SES ESPECIALISTES EN MEDICINA INTENSIVA - MED. 285


DESCARREGA LA INFORMACIÓCONVOCATÒRIA D'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PER A LA PROVISIÓ DE 59 LLOCS DE TREBALL EN RÈGIM DE CONTRACTACIÓ LABORAL AL CST INF 266


ENVIAMENT DE CANDIDATURES 
opo@cst.cat 


TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

8 de gener de 2021

DESCARREGA LA CONVOCATÒRIAEL CONSORCI SANITARI DE TERRASSA (CST) NECESSITA CONTRACTAR DIPLOMATS/DES UNIVERSITARIS EN GRAU D'INFERMERIA


DESCARREGA LA INFORMACIÓCONVOCATÒRIA D'OFERTA PÚBLICA PER A LA PROVISIÓ DE 8 LLOCS DE TREBALL EN RÈGIM DE CONTRACTACIÓ LABORAL FIX AL CONSORCI SANITARI DE TERRASSA - INF AP 280TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

29 de juliol de 2020

ENVIAMENT DE CANDIDATURES 
opo@cst.cat 


DESCARREGA LA CONVOCATÒRIA

LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS/ES I EXCLOSOS/ES

COMPOSICIÓ TRIBUNAL


CONVOCATÒRIA EXTERNA PER LA COBERTURA D'UN LLOC DE TREBALL INTERÍ DE METGE/SSA ESPECIALISTA EN PSIQUIATRIA - MED 269


ENVIAMENT DE CANDIDATURES 
mfite@cst.cat


DESCARREGAR LA CONVOCATÒRIAAVÍS LEGAL: En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, se l’informa que el responsable del tractament de les dades personals facilitades per vostè mitjançant l’enviament del seu currículum vitae és el Consorci Sanitari de Terrassa i la finalitat del tractament a la que es destinaran les dades és la gestió del seu currículum ja sigui per donar resposta a una convocatòria concreta o per passar a formar part de la bossa de treball de CST. Les vostres dades personals podran ser cedides als centres que formen part de CST i no seran comunicades a tercers, llevat obligació legal. Alhora, se l’informa que conservarem el seu currículum per a futurs processos de selecció durant el termini d’1 any. Tan mateix, vostè té la facultat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades, mitjançant els formularis corresponents que es troben a la web de l’entitat www.cst.cat , personant-se al domicili social, Ctra. Torrebonica, s/n. Terrassa o enviant un correu electrònic a RRHH@cst.cat. Per obtenir informació addicional i detallada sobre protecció de dades, podeu consultar l’avís legal i política de privacitat de la web www.cst.cat


 

Nom i cognoms
 
Telèfon
 
Correu electrònic
 
Lloc de treball sol·licitat    
 
Adjuntar currículum (.pdf) 
 
Comentaris
 
 
disseny Ingenia amb tecnologia Icnea