dissabte, 22 de febrer de 2020
  

Treballa amb nosaltres

 

El Consorci Sanitari de Terrassa es proveeix de diverses fonts d’obtenció de candidats a l’hora de cobrir les seves vacants. Una d’elles, és sens dubte, la candidatura espontània. Si té interès en formar part de la nostra empresa, ja sigui dins l’àrea assistencial, com a facultatiu, infermer, auxiliar d’infermeria, ajudant sanitari, o d’altres àrees tals com administració, treball social, informàtica, servei de manteniment, hostalatge, etc., no dubti a adjuntar-nos el seu Currículum Vitae i una carta de presentació, formarà part de la nostra base de dades per a futures convocatòries fixes o interines si són del seu interès.

Agraïm d’avantmà el seu interès per formar part de la nostra organització.

 

PROCESSOS DE SELECCIÓ OBERTS  


BORSA DE TREBALL CST

Formulari d'enviament de currículum vitae per incorporació a la borsa de treball del CST 

 


CONVOCATÒRIA D'OFERTA DE TREBALL PER A LA PROVISIÓ D'UN/A COORDINADOR/A D'INFERMERIA DE L'ÀREA DE DIÀLISI - Ref: INF 274


TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

28 de febrer de 2020

ENVIAMENT DE CANDIDATURES 
nchueca@cst.cat 


DESCARREGAR LA CONVOCATÒRIACONVOCATÒRIA D'OFERTA DE TREBALL PER A LA PROVISIÓ D'UN/A ADMINISTRATIU/VA PER AL DEPARTAMENT DE COMPRES I LOGÍSTICA - REF 273


TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

15 de febrer de 2020

ENVIAMENT DE CANDIDATURES 
nchueca@cst.cat 


DESCARREGAR LA CONVOCATÒRIACONVOCATÒRIA D'OFERTA DE TREBALL PER A LA PROVISIÓ D'UN/A PSICÒLEG / LOGA CLÍNIC/A - MED 272


TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

30 de maig de 2020

ENVIAMENT DE CANDIDATURES 
mfite@cst.cat 


DESCARREGAR LA CONVOCATÒRIACONVOCATÒRIA D'OFERTA DE TREBALL DE LA FUNDACIÓ JOAN COSTA ROMA PER A LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA DE GESTOR/A DE PROJECTES DE R+D+I  REF. 271


TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

4 de febrer de 2020

ENVIAMENT DE CANDIDATURES 
nchueca@cst.cat


DESCARREGAR LA CONVOCATÒRIACONVOCATÒRIA D'OFERTA DE TREBALL PER A LA PROVISIÓ D'INFERMERS/ES PER PRESTAR SERVEIS A L'ÀMBIT DE GERIATRIA I CURES PAL·LIATIVES


ENVIAMENT DE CANDIDATURES 
nchueca@cst.cat


DESCARREGAR LA CONVOCATÒRIACONVOCATÒRIA EXTERNA PER LA COBERTURA D'UN LLOC DE TREBALL INTERÍ DE METGE/SSA ESPECIALISTA EN PSIQUIATRIA - MED 270


ENVIAMENT DE CANDIDATURES 
mfite@cst.cat


DESCARREGAR LA CONVOCATÒRIACONVOCATÒRIA EXTERNA PER LA COBERTURA D'UN LLOC DE TREBALL INTERÍ DE METGE/SSA ESPECIALISTA EN PSIQUIATRIA - MED 269


ENVIAMENT DE CANDIDATURES 
mfite@cst.cat


DESCARREGAR LA CONVOCATÒRIACONVOCATÒRIA D’OFERTA PÚBLICA PER A LA PROVISIÓ DE 10 LLOCS DE TREBALL DE METGES ESPECIALISTES EN RÈGIM DE CONTRACTACIÓ LABORAL AL CONSORCI SANITARI DE TERRASSA - MED 268


TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

10 de març de 2020

ENVIAMENT DE CANDIDATURES 
opo@cst.cat


DESCARREGAR LA CONVOCATÒRIACONVOCATÒRIA D'OFERTA DE TREBALL PER A LA PROVISIÓ D'UN/A CAP DE SERVEI D'ANATOMIA PATOLÒGICA - MED 264


TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

15 de desembre de 2019.

ENVIAMENT DE CANDIDATURES 
mfite@cst.cat 


DESCARREGAR LA CONVOCATÒRIACONVOCATÒRIA D'OFERTA DE TREBALL PER A LA PROVISIÓ DE DOS/DUES ESPECIALISTES EN ANATOMIA PATOLÒGICA - MED 262


TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

El termini de presentació de candidatures restarà obert fins a la cobertura de la plaça.

ENVIAMENT DE CANDIDATURES 
mfite@cst.cat 


DESCARREGAR LA CONVOCATÒRIA CONVOCATÒRIA D'OFERTA DE TREBALL PER A LA PROVISIÓ DE 23 PLACES DE PERSONAL FACULTATIU- MED 260


TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

13 de novembre de 2019.

ENVIAMENT DE CANDIDATURES 

opo@cst.cat


ANUNCI AL DOGC

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

LLISTAT PROVISIONAL DE CANDIDATS ADMESOS I EXCLOSOS

LLISTAT DEFINITIU DE CANDIDATS ADMESOS I EXCLOSOS

RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ DE PLACES

COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL
CONVOCATÒRIA D'OFERTA PUBLICA PER A LA PROVISIÓ DE 6 LLOCS DE TREBALL EN RÈGIM DE CONTRACTACIÓ LABORAL FIX AL CONSORCI SANITARI DE TERRASSA (Radioteràpia)- RAD 259


TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

29 de novembre de 2019.

ENVIAMENT DE CANDIDATURES 

opo@cst.cat


BASES DE LA CONVOCATÒRIA

LLISTAT PROVISIONAL DE CANDIDATS ADMESOS I EXCLOSOS

RESOLUCIÓ LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS 

COMPOSICIÓ TRIBUNAL QUALIFICADOR
CONVOCATÒRIA D'OFERTA DE TREBALL INTERNA I EXTERNA PER A LA PROVISIÓ DE 16 AUX. ADMINISTRATIUS/VES PER AL DEPARTAMENT DE GESTIÓ DE PACIENTS I ATENCIÓ AL CIUTADÀ (GPAC - 258)


TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

23 d'agost de 2019.

ENVIAMENT DE CANDIDATURES 
opo@cst.cat


DESCARREGAR LA CONVOCATÒRIA

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE LA CONVOCATÒRIA

PRORROGA RESOLUCIÓ PROVISIONAL

LLISTAT DEFINITIU DE CANDIDATS ADMESOS I EXCLOSOS

TRIBUNAL QUALIFICADOR 

RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ DE PLACES


CONVOCATÒRIA D'OFERTA DE TREBALL INTERNA I EXTERNA PER A LA PROVISIÓ DE 2 FACULTATIUS PER AL SERVEI D'URGÈNCIES - MED 257


TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

31 de gener de 2020.

ENVIAMENT DE CANDIDATURES 
mfite@cst.cat


DESCARREGAR LA CONVOCATÒRIA

 


CONVOCATÒRIA D'OFERTA PÚBLICA PER A LA PROVISIÓ DE 7 LLOCS DE TREBALL (INFERMER/A I TÈCNIC/A DE CURES AUXILIARS - TCAI) EN RÈGIM DE CONTRACTACIÓ LABORAL AL CONSORCI SANITARI DE TERRASSA - INF 247

 

ANUNCI AL DOGC

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

RESOLUCIÓ PROVISIONAL

RESOLUCIÓ LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS

TRIBUNAL QUALIFICADOR 

RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ DE PLACESCONVOCATÒRIA D'OFERTA PÚBLICA PER A LA PROVISIÓ DE 40 LLOCS DE TREBALL (INFERMER/A, TÈCNIC/A DE CURES AUXILIARS (TCAI) I SANITARI/A) EN RÈGIM DE CONTRACTACIÓ LABORAL AL CONSORCI SANITARI DE TERRASSA - INF 240

 

RESOLUCIÓ DEFINITIVA

LLISTAT DEFINITIU DE CANDIDATS ADMESOS I EXCLOSOS

COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR


 

AVÍS LEGAL: En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, se l’informa que el responsable del tractament de les dades personals facilitades per vostè mitjançant l’enviament del seu currículum vitae és el Consorci Sanitari de Terrassa i la finalitat del tractament a la que es destinaran les dades és la gestió del seu currículum ja sigui per donar resposta a una convocatòria concreta o per passar a formar part de la bossa de treball de CST. Les vostres dades personals podran ser cedides als centres que formen part de CST i no seran comunicades a tercers, llevat obligació legal. Alhora, se l’informa que conservarem el seu currículum per a futurs processos de selecció durant el termini d’1 any. Tan mateix, vostè té la facultat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades, mitjançant els formularis corresponents que es troben a la web de l’entitat www.cst.cat , personant-se al domicili social, Ctra. Torrebonica, s/n. Terrassa o enviant un correu electrònic a RRHH@cst.cat. Per obtenir informació addicional i detallada sobre protecció de dades, podeu consultar l’avís legal i política de privacitat de la web www.cst.cat


 

Nom i cognoms
 
Telèfon
 
Correu electrònic
 
Lloc de treball sol·licitat    
 
Adjuntar currículum (.pdf) 
 
Comentaris
 
 
disseny Ingenia amb tecnologia Icnea