dilluns, 22 de gener de 2018
  

Treballa amb nosaltres

 

El Consorci Sanitari de Terrassa es proveeix de diverses fonts d’obtenció de candidats a l’hora de cobrir les seves vacants. Una d’elles, és sens dubte, la candidatura espontània. Si té interès en formar part de la nostra empresa, ja sigui dins l’àrea assistencial, com a facultatiu, infermer, auxiliar d’infermeria, ajudant sanitari, o d’altres àrees tals com administració, treball social, informàtica, servei de manteniment, hostalatge, etc., no dubti a adjuntar-nos el seu Currículum Vitae i una carta de presentació, formarà part de la nostra base de dades per a futures convocatòries fixes o interines si són del seu interès.

Agraïm d’avantmà el seu interès per formar part de la nostra organització.


PROCESSOS DE SELECCIÓ OBERTS

 


Publicació de la llista definitiva de candidats/ates admesos/es i exclosos/es a la convocatòria MED 230 de 37 places de personal facultatiu del Consorci Sanitari de Terrassa

 

DESCARREGAR LA LLISTA

BASES DE LA CONVOCATÒRIA


CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DEL LLOC DE DIRECTOR DEL CAP TERRASSA NORD DEL CST

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES
31 de gener de 2018.

ENVIAMENT DE CANDIDATURES 
mfite@cst.cat

 

DESCARREGAR LA CONVOCATÒRIA


FACULTATIUS/VES ESPECIALISTES EN PSIQUIATRIA

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES
Fins cobertura de les necessitats del servei.

ENVIAMENT DE CANDIDATURES 
mfite@cst.cat

 

DESCARREGAR LA CONVOCATÒRIA


FACULTATIUS/VES ESPECIALISTES EN PSICOLOGIA

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES
Fins cobertura de les necessitats del servei.

ENVIAMENT DE CANDIDATURES 
mfite@cst.cat

 

DESCARREGAR LA CONVOCATÒRIA


AVÍS LEGAL:: En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), amb la recepció del vostre Currículum Vitae, l’entitat Consorci Sanitari de Terrassa entén que queda autoritzada per al remitent per a que les dades del seu Currículum Vitae siguin incorporades al fitxer del que disposa l’entitat anomenat “Personal”, així com per al tractament de les dades facilitades per vostè, amb l’única finalitat de poder donar resposta a la seva demanda de treball en cas que l’entitat pugui ofertar-la així com per a disposar de les seves dades amb la finalitat de proporcionar-li informació referent a futures ofertes de treball i/o dels serveis que Consorci Sanitari de Terrassa pugui prestar, a través de qualsevol medi, inclòs el correu electrònic, en la forma i amb les limitacions que preveu la LOPD. Tanmateix, Consorci Sanitari de Terrassa considera oportú cedir les seves dades a les entitats de les que forma part, per tal de complir les finalitats anteriors. En aquest sentit li informem que en cas de no manifestar disconformitat, Consorci Sanitari de Terrassa entén que vostè autoritza la cessió de les dades de caràcter personal amb aquesta finalitat. La documentació es destruirà un cop finalitzada la finalitat de la seva recollida.En qualsevol cas, vostè té la possibilitat d’exercir, en qualsevol moment, els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit a Consorci Sanitari de Terrassa (Departament de Recursos Humans) a Ctra. Torrebonica, s/n; 08227 Terrassa, tel. 93 783 92 44, o a través del correu electrònic RRHH@cst.cat A efectes informatius, es designa com a Responsable del Fitxer a Miquel Poch i Reig amb domicili a l’adreça abans esmentada.

 

Formulari d'enviament de currículum vitae per incorporació a la borsa de treball del CST 

Nom i cognoms
 
Telèfon
 
Correu electrònic
 
Lloc de treball sol·licitat    
 
Adjuntar currículum (.pdf) 
 
Comentaris
 
 
disseny Ingenia amb tecnologia Icnea