dilluns, 20 de setembre de 2021
  
 
ATENCIÓ AL CIUTADÀ > Informació d'interès > Unitat de treball social

Unitat de Treball Social

El servei de treball social del CST té com a missió principal l'atenció social a tota persona, la seva família i entorn proper, atesa en qualsevol dels dispositius del CST, que precisi d’orientació i suport arran de la problemàtica social possible, vinculada a la seva situació de salut.

El servei de treball social del CST depèn de la Direcció d’atenció al ciutadà, està format per 21 treballadores socials.

Serveis

  • Atenció a tota persona que vulgui orientació / tractament de la seva problemàtica social relacionada amb la situació de salut.
  • Atenció a tota persona amb indicadors de risc social detectats pels professionals sanitaris.
  • Posada en marxa de protocols de maltractament en infància, gent gran i dones.
  • Informació sobre els recursos sanitaris i socials existents i facilitem  l’accés a aquests.
  • Atenció als familiars i entorn proper del malalt oferint suport i prevenint la claudicació.
  • Promoció i coordinació del voluntariat.

Com accedir a les treballadores socials?

Els pacients i/o familiars que des del seu domicili volen accedir als nostres serveis ho fan sempre sol·licitant cita prèvia mitjançant el servei d’admissions als CAPs , salut mental i Hospital de dia St. Jordi.

Quan el pacient està hospitalitzat, aquest i els seus familiars poden accedir directament al servei de treball social, o bé mitjançant interconsulta per part dels professionals. El personal d’atenció i gestió al ciutadà facilita la informació per la localització de la treballadora social que pertoqui segons àmbit d’actuació.

L’atenció en  aquests casos és immediata sempre que sigui possible, o amb hora concertada amb la pròpia treballadora social.

 
 
disseny Ingenia amb tecnologia Icnea