divendres, 22 de febrer de 2019
  

Avís legal i drets d'autor

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades personals que es sol·liciten en el present formulari/plana web s’inclouran a una base de dades informatitzada titularitat del Consorci Sanitari de Terrassa. Aquesta base de dades es troba al Registre General de Protecció de Dades segons allò establert a la legislació vigent i complint totes les mesures de seguretat del Reial Decret 1720/2007, de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal. Tanmateix, l’usuari disposa en tot moment dels drets d’informació, accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podrà exercitar mitjançant els formularis corresponents que es troben en aquesta web o personant-se al domicili social a la Ctra.Torrebonica, s/n. 08227 Terrassa.

Drets ARCO

pdf

Delegat de protecció de dades. Reglament (UE) 2016/679 (CST)

pdf

Delegat de protecció de dades. Reglament (UE) 2016/679 (FJCR)

pdf

 

 

Hospital de Terrassa - Codi de centre autoritzat pel Departament de Salut: H08002086

 

 

Drets d'autor sota llicència Creative Commons

 

Sou lliure de:

Compartir — copiar i redistribuir el material en qualsevol mitjà i format.

El llicenciador no pot revocar aquestes llibertats, sempre que seguiu els termes de la llicència.

Amb els termes següents:

Reconeixement — Heu de reconèixer l'autoria de manera apropiada, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si heu fet algun canvi. Podeu fer-ho de qualsevol manera raonable, però no d'una manera que suggereixi que el llicenciador us dóna suport o patrocina l'ús que en feu.

No Comercial — No podeu utilitzar el material per a finalitats comercials.

Sense Obra Derivada — Si remescleu, transformeu o creeu a partir del material, no podeu difondre el material modificat.

No hi ha cap restricció addicional — No podeu aplicar termes legals ni mesures tecnològiques que restringeixin legalment a altres de fer qualsevol cosa que la llicència permet.

Avisos:

No heu de complir amb la llicència per als elements del material en el domini públic o quan el seu ús està permès per l'aplicació d'una excepció o limitació dels drets d'autor.

No es donen garanties. La llicència pot no ser suficient per autoritzar la utilització que en voleu fer. Per exemple, altres aspectes com la publicitat, la privacitat, o els drets morals poden limitar la forma d'utilitzar el material.

 

 

 
disseny Ingenia amb tecnologia Icnea