dimecres, 20 d’octubre de 2021
  
 

Docència

 

VÍDEOS "FES LA RESIDÈNCIA AMB NOSALTRES"

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) és una institució amb una consolidada vocació i tradició docent. Està acreditada per a la docència de postgrau des de l’any 1979 i actualment s’hi formen metges i infermeres especialistes i psicòlegs clínics.

També es duu a terme una important activitat docent de grau en els diferents centres del CST, on realitzen pràctiques de grau: metges, farmacèutics, psicòlegs, diplomats d’infermeria, fisioterapeutes, documentalistes, logopedes i alumnes de cicles formatius.

La recerca, innovació i desenvolupament científic són elements imprescindibles per a les institucions sanitàries que, amb les seves aportacions al progrés científic i amb  la seva transferència,  presten una millor atenció a la població. La funció docent contribueix de forma definitiva a la millora de la qualitat assistencial i és un potent estímul per al progrés continu dels professionals.

El CST s’ha marcat com a objectiu esdevenir Centre Universitari de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) i obrir les portes a futurs estudis universitaris relacionats amb les Ciències de la Salut. En aquesta línia, també té una participació molt important en l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de  Terrassa  (EUIT). Aquesta escola, vinculada a la UAB, imparteix estudis d’Infermeria, Teràpia Ocupacional i ofereix diversos màsters i postgraus.

L’Espai Europeu d’Educació Superior aporta, entre d’altres, una major transparència i homogeneïtat en els diferents estudis universitaris i comporta un canvi en la concepció pedagògica. Es passa d’una organització dels estudis en funció de l’ensenyament  a una organització d’aquests en funció de l’aprenentatge, és a dir centrat en el treball de l’estudiant. En els estudis en Ciències de la Salut aquest canvi comporta un ensenyament molt més pràctic i proper als centres sanitaris i els obre un ventall important d’oportunitats de participació. L’establiment d’una estratègia d’aliances amb l’àmbit universitari potenciarà, sens dubte, les activitats en el camp de la recerca i permetrà el desenvolupament d’àrees d’excel·lència.

S’obre així una nova etapa en el progrés de la Institució i dels seus professionals, i de la seva projecció com a entitat sanitària que proporciona una atenció de salut de qualitat òptima a la població del seu territori d’influència en el marc del sistema sanitari públic de Catalunya.

 

 

 
 

 

 
disseny Ingenia amb tecnologia Icnea