dissabte, 25 de maig de 2019
  
 

Innovació

 

PROJECTE DIALCAT

En aquest moments hi ha dades epidemiològiques robustes de què els pacients amb diabetis mellitus tipus 2 (DM2) tenen entre 2-3 vegades més prevalença de deteriorament cognitiu greu i malaltia d'Alzheimer (MA) que la població no diabètica equiparada per edat. Això comporta un greu problema socio-sanitari. Aquest col·lectiu genera al sistema sanitari una despesa d’aproximadament 5.500 milions d’euros a Espanya.

Per tal d’afrontar aquest problema cal una aproximació multidisciplinària que suposarà una millora cost-eficiència i cost-benefici. En aquest sentit DIALCAT planteja un abordatge integral que inclou recerca clínica observacional, un estudi pilot d’intervenció per tal de millorar el control metabòlic que inclou el desenvolupament i validació d’un dispensador electrònic que garanteix i monitoritza l’adherència al tractament mèdic i les condicions de salut dels malalts. Aquest nou abordatge involucra a tots els actors relacionats (clínics, cuidadors, pacients i farmacèutics) i té com objectiu final retardar al màxim l’aparició de MA amb el retorn social i econòmic que això comporta pel CATSalut.

 

 

PROJECTE NANONAFRES

Estudis Pre-clínics i Assajos Clínics per a l’aplicació de nano vesícules de factor de creixement epidèrmic (EGF) per via tòpica a pacients que presenten úlceres per insuficiència venosa crònica de llarga evolució per facilitar l’epitelització i el tancament de l’úlcera.

 

 

 

 
disseny Ingenia amb tecnologia Icnea