dimecres, 20 d’octubre de 2021
  
 
GRUP CST > Què fem > Els nostres àmbits d'atenció > Àmbit d'Atenció a la Salut Mental > Centre de Salut Mental d’Adults de Terrassa (CSMA)

Àmbit d'Atenció a la Salut Mental

  Servei de Psiquiatria
  Centre de Salut Mental d’Adults de Terrassa (CSMA)
  Servei de Rehabilitació Comunitària de Rubí
  Centres de Salut Mental Ferran Salsas i Roig
  Servei de Rehabilitació Comunitària de Terrassa
  Clínica del Liti
  Acord CST - Consell de l'Audiovisual de Catalunya: Família i pantalles
Centre de Salut Mental d’Adults de Terrassa (CSMA)

Al Centre de Salut Mental d’Adults de Terrassa s’atén de forma ambulatòria les persones adultes afectades per malalties psiquiàtriques greus. Inclou la Unitat d’Hospitalització Parcial en Salut Mental (UHPSM).

La UHPSM permet diverses modalitats de programes terapèutics que, per la seva complexitat o per la necessitat d’aplicació intensiva, no es poden dur a terme de forma ambulatòria. Aquests programes estan destinats a malalts afectats per patologies psiquiàtriques greus,  amb una estabilitat clínica suficient,  sense trastorns de conducta rellevants i que accepten voluntàriament el tractament en el dispositiu. És atès per especialistes en Psiquiatria, Psicologia Clínica, Treball Social i personal d’Infermeria especialitzat en Salut Mental.

El CSMA de Terrassa presta servei al sector sanitari de Sant Llàtzer, Terrassa Nord, Terrassa Est i Sant Quirze. El CSMA de Rubí dóna servei al sector sanitari de Rubí i Castellbisbal.

PROFESSIONALS

Direcció d’àmbit Vicenç Vallès 
Subdirecció  Maite Sanz 
Coordinació de centre

Roser Guillamat (CSMA Terrassa)

Rigobert Triol (CSMA Rubí)

Unitat administrativa

Glòria Julian/ Anna López (CSMA Terrassa)

Clara Roumens/ Inma Pulido Bermúdez / (CSMA Rubí)

Metges adjunts 13 (CSMA Terrassa) / 9 (CSMA Rubí)
 

HORARIS I CONTACTE

Horari laborables

CSMA Terrassa: De dilluns a dijous de 8:00 a 17:00 h. Divendres de 8:00 a 15:00 h.

CSMA Rubí: Dilluns, dimarts i divendres de 8:45 a 15:00 h. Dimecres i dijous de 8:45 a 15:00 h i de 16:00 a 18:00 h.

T. directe

93 783 16 06 (CSMA Terrassa)

93 588 73 73 (CSMA Rubí)

Adreça electrònica

csma@cst.cat (CSMA Terrassa)

scsmrubi@cst.cat (CSMA Rubí)

Adreça postal

Plaça del Dr. Robert, 1. Planta 2a 08221 Terrassa

Carrer Nou, 28 Planta 1a 08191 Rubí

   

CARTERA DE SERVEIS

Activitats del CSMA:

 • Atenció ambulatòria individual. 
 • Atenció a les famílies.
 • Atenció ambulatòria grupal i psicoeducació.
 • Atenció domiciliaria.
 • Programa Trastorn Mental Greu (TMG).
 • Programa de suport de Salut Mental a Atenció Primària (PSP).
 • Programa de Serveis Individualitzat (PSI) (Només al CSMA de Terrassa).

Programa de Suport de Salut Mental a Atenció Primària (PSP): El programa de suport a la primària es duu a terme pels professionals del CSMA. Aproxima l’assistència especialitzada a l’entorn més habitual del pacient: l’Àrea Bàsica de Salut (ABS). Es pretén facilitar l’accés a l’atenció psiquiàtrica i psicològica especialitzada, millorar l’adequació de la demanda, donar suport als professionals d’assistència Primària, agilitzar interconsultes, col·laborar en programes d’atenció conjunts i reduir la llista d’espera. Setmanalment, un psiquiatre i un psicòleg es desplacen a l’ABS per a desenvolupar-hi activitat assistencial i tasques de coordinació amb els professionals d’atenció primària.

Pla de Serveis Individualitzats (PSI): Intervenció assistencial a la comunitat dirigida a persones amb TMG que pateixen discapacitats rellevants causades per la seva malaltia mental, que els ocasionen dificultats per tenir cura d’elles mateixes, o per organitzar-se de forma autònoma i accedir a l’oferta sanitària i social. Un professional especialitzat treballa de forma intensiva amb un grup petit de pacients, durant un període llarg de temps, per ajudar-los a assolir la màxima recuperació funcional. Qualsevol facultatiu del Centre de Salut Mental, d’acord amb el pacient, és qui fa la indicació d’aquest tipus d’abordatge.

Assistència Psiquiàtrica Residència Geriàtrica Mossèn Homs: Un psiquiatre de l’equip es desplaça mensualment a la residència per atendre persones grans que presenten patologia psiquiàtrica.

Programes terapèutics de la Unitat d'Hospitalització Parcial:

 • Hàbits de la vida saludable.
 • Estabilització Clínica.
 • Compliment del Tractament.
 • Rehabilitació cognitiva.
 • Habilitats socials.
 • Relaxació.
 • Psicomotricitat.
 • Psicoeducació per a pacients i famílies.
 • Preparació de l’alta i reinserció a la comunitat.
 • Reinserció laboral.
 • Seguiment post-alta.
 
 
disseny Ingenia amb tecnologia Icnea