dimecres, 20 d’octubre de 2021
  
 
GRUP CST > Què fem > Els nostres àmbits d'atenció > Àmbit d'Atenció a la Salut Mental > Centres de Salut Mental Ferran Salsas i Roig

Àmbit d'Atenció a la Salut Mental

  Servei de Psiquiatria
  Centre de Salut Mental d’Adults de Terrassa (CSMA)
  Servei de Rehabilitació Comunitària de Rubí
  Centres de Salut Mental Ferran Salsas i Roig
  Servei de Rehabilitació Comunitària de Terrassa
  Clínica del Liti
  Acord CST - Consell de l'Audiovisual de Catalunya: Família i pantalles
Centres de Salut Mental Ferran Salsas i Roig

Els Centres de Salut Mental Ferran Salsas i Roig inclouen diferents dispositius: el Centre de Salut Mental d'Adults (CSMA), el Centre de Salut Mental Infantojuvenil (CSMIJ), el Centre d'Atenció i Seguiment de drogodependències (CASD) i el Servei de Rehabilitació Comunitària (SRC).

Al Centre de Salut Mental d’Adults de Rubí s’atén de forma ambulatòria les persones adultes afectades per malalties psiquiàtriques greus del sector sanitari de Rubí i Castellbisbal.

El Centre de Salut Mental Infantojuvenil de Rubí i Castellbisbal és un dispositiu sanitari integrat dins l’Àmbit de Salut Mental del Consorci Sanitari de Terrassa que ofereix atenció ambulatòria especialitzada en Psiquiatria i Psicologia Clínica al grup de població d’entre 0 i 18 anys dels municipis de Rubí i Castellbisbal.

El Centre d'Atenció i Seguiment a les Drododepedències de Rubí (CASD) ofereix atenció ambulatòria especialitzada en el tractament de les addiccions.

PROFESSIONALS

Direcció d’àmbit Vicenç Vallès i Callol
Subdirecció  Maite Sanz Osorio
Coordinació del centre

Rigobert Triola Gol (CSMA)

Núria Tomas Bonet (CSMIJ)

Víctor Martí Carrasco (CASD)

Unitat administrativa Inma Pulido Bermúdez / Clara Roumens Rius / Vanesa González Juárez
   
 

HORARIS I CONTACTE

Horari laborables

CSMA: Dilluns, dimarts i divendres de 8:45 a 15:00 h. Dimecres i dijous de 8:45 a 15:00 h i de 16:00 a 18:00 h.

CSMIJ: Dilluns, dimarts i divendres de 8:45 a 15:00 h. Dimecres i dijous de 8:45 a 15:00 h i de 16:00 a 18:00 h.

CASD: Dilluns, dimarts i divendres de 8:45 a 15:00 h. Dimecres i dijous de 8:45 a 15:00 h i de 16:00 a 18:00h.

Tel. directe 93 588 73 73
Adreça electrònica scsmrubi@cst.cat
Adreça postal Carrer Nou, 28 08191 Rubí
Ubicació física CSMA: Planta 1a / CSMIJ: Planta 2a / CASD: Planta 0
   

CARTERA DE SERVEIS

 

Activitats del CSMA: 

 • Atenció ambulatòria individual. 
 • Atenció a les famílies.
 • Atenció ambulatòria grupal i psicoeducació.
 • Atenció domiciliària.
 • Programa Trastorn Mental Greu (TMG).
 • Programa de suport de Salut Mental a Atenció Primària (PSP).

 

Programa de Suport de Salut Mental a Atenció Primària (PSP): El programa de suport a la primària es duu a terme pels professionals del CSMA. Aproxima l’assistència especialitzada a l’entorn més habitual del pacient: l’Àrea Bàsica de Salut (ABS). Es pretén facilitar l’accés a l’atenció psiquiàtrica i psicològica especialitzada, millorar l’adequació de la demanda, donar suport als professionals d’assistència Primària, agilitzar interconsultes, col·laborar en programes d’atenció conjunts  i reduir la llista d’espera. Setmanalment, un psiquiatre es desplaça a l’ABS per a desenvolupar-hi activitat assistencial i tasques de coordinació amb els professionals d’atenció primària.

 

Programa assistencial bàsic del CSMIJ a Rubí i Castellbisbal:

Objectius:

 • Oferir assistència psicològica i/o psiquiàtrica en funció de les necessitats dels nens i adolescents.
 • Oferir diverses modalitats de tractament donant resposta a les necessitats dels nens i adolescents, així com de les seves famílies o tutors legals.
 • Tenir en compte les coordinacions i derivacions que requereixi cada cas, amb altres serveis de la xarxa i serveis d’atenció a la infància.

Programes específics:

 • Programa d’atenció específica als trastorns mentals greus (TMG) en els infants i els adolescents: Atenció a la població infantil i juvenil que presenta un TMG incloent la detecció, l’assistència i la rehabilitació.
 • Programa de Suport a l’Educació Especial (PSEE): Atenció als alumnes de l’Escola d’educació especial Ca n’Oriol i de les Unitats de Suport en Educació Especial que presentin trastorns generalitzats del desenvolupament, psicosis i autisme.
 • Programa de Suport a l’Atenció Primària de Salut (PSP): Dirigit als usuaris dels Centres d’Atenció Primària de Salut de Rubí i Castellbisbal, és un programa compartit amb Atenció Primària (AP), Salut Mental i addiccions amb l’objectiu de donar la millor resposta a les necessitats de la població, compartint la responsabilitat assistencial dels problemes de salut mental de la població de referència i millorant la capacitat de detecció i d’intervenció a AP.
 • Programa Salut i Escola (PSiE): Donar suport a les infermeres del programa salut i escola adreçat als adolescents de 3r. i 4t. d’ESO en la promoció d’hàbits saludables, en la prevenció i detecció de trastorns mentals i en la intervenció en els casos que necessitin una interconsulta o derivació al CSMIJ.
 • Programa adolescents i consums (compartit amb el Centre d’Atenció i Seguiment de Drogodependències –CASD): Atenció dels adolescents amb trastorn mental i consum de tòxics a través de la Unitat Funcional CASD-CSMIJ.
 • Programa transversal de famílies: Servei transversal que té com objectius potenciar en cada dispositiu el treball adreçat a les famílies, des d’una vessant assistencial i preventiva i buscant criteris de confluència comuns respecte a l’atenció a famílies als centres de salut mental i servei de rehabilitació comunitària.

Prevenció i treball comunitari

Formació, docència i recerca

Programa assistencial bàsic del CASD:

 • Entrevistes d’avaluació, diagnòstic i orientació terapèutica.
 • Tractaments de desintoxicació i deshabituació en règim ambulatori.
 • Control i seguiment de la patologia no psiquiàtrica associada a les drogodependències.
 • Intervencions i seguiments d’infermeria.
 • Tractaments psicofarmacològics.
 • Tractaments psicoterapèutics individuals, de parella, familiars i/o grupals
 • Atenció i orientació a les problemàtiques socials: aspectes formatius, laborals, legals i familiars.
 • Programació, derivació i seguiment de tractaments en recursos residencials: comunitat terapèutica, centres de dia,  pisos assistits o centres sociosanitaris.

 Programes específics:

 • Programa de manteniment amb metadona.
 • Programa d'atenció a joves i adolescents amb consums de substàcies (conjuntament amb el Centre de Salut Mental Infantojuvenil de Rubí i Castellbisbal).

 Prevenció i treball comunitari:

 • Programes de formació, suport i assessorament a professionals.
 • Programes d'informació i sensibilització a la població general i col·lectius específics.

 

 

 
 
disseny Ingenia amb tecnologia Icnea