dimecres, 20 d’octubre de 2021
  
 
GRUP CST > Què fem > Els nostres àmbits d'atenció > Àmbit d'Atenció a la Salut Mental > Servei de Rehabilitació Comunitària de Rubí

Àmbit d'Atenció a la Salut Mental

  Servei de Psiquiatria
  Centre de Salut Mental d’Adults de Terrassa (CSMA)
  Servei de Rehabilitació Comunitària de Rubí
  Centres de Salut Mental Ferran Salsas i Roig
  Servei de Rehabilitació Comunitària de Terrassa
  Clínica del Liti
  Acord CST - Consell de l'Audiovisual de Catalunya: Família i pantalles
Servei de Rehabilitació Comunitària de Rubí

El Servei de Rehabilitació Comunitària de Rubí, Castellbisbal i Sant Cugat del Vallès és un servei sanitari especialitzat en la rehabilitació psicosocial i reinserció comunitària de persones  de més de 16 anys que pateixen un trastorn mental greu i són ateses en els serveis de salut mental ambulatoris del territori.

Ofereix atenció individualitzada a través de diversos programes, intervenint de forma coordinada amb els recursos comunitaris i altres recursos de referència de la Xarxa de Salut Mental en el procés de recuperació dels usuaris.

PROFESSIONALS

Direcció d’àmbit Vicenç Vallès i Callol
Subdirecció Maite Sanz Osorio
Coordinació del servei Liana Vehil i Blanco
Unitat Administrativa  
Psicòlegs adjunts 2
 

HORARIS I CONTACTE

Horari laborables

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.

Dijous de 15:00 a 20:00 h.

 

Tel. directe 93 697 28 82
Adreça electrònica ssrcrubi@cst.cat
Adreça postal C.  Pitàgores, 4- baixos. 08191 Rubí
   

CARTERA DE SERVEIS

El Servei de Rehabilitació Comunitària de Rubí, Castellbisbal i Sant Cugat del Vallès ofereix atenció grupal i individual estructurada en programes específics dissenyats per donar resposta a les necessitats dels usuaris.

Programa funcional d’activitats rehabilitadores (PFAR):

Valora i atén les necessitats dels usuaris en les àrees cognitiva, funcional, psicològica/emocional, de salut, oci i temps lliure, prelaboral, relacional, i expressiva.

Programa d’atenció a famílies:

Dóna suport a les famílies individualment i a través de grups  psicoeducatius.

Programa d’inserció comunitària:

Potencia la inserció en la comunitat, dóna suport a la gestió del lleure i a la inserció laboral. Inclou sensibilització i lluita contra l’estigma.  

Programes específics:

Llarga experiència:

Ofereix tractament rehabilitador a persones que pateixen un trastorn de llarga evolució, gravetat clínica i baix nivell d’autonomia. Potencia la recuperació de capacitats i la millora de la qualitat de vida. Assistència grupal i individual.  

Joves i psicosi incipient:

Ofereix tractament habilitador i rehabilitador específic a persones amb un trastorn mental greu incipient. Potencia la inserció comunitària.

 
 
disseny Ingenia amb tecnologia Icnea