dimecres, 20 d’octubre de 2021
  
 
GRUP CST > Què fem > Els nostres àmbits d'atenció > Àmbit d'Atenció a la Salut Mental > Servei de Rehabilitació Comunitària de Terrassa

Àmbit d'Atenció a la Salut Mental

  Servei de Psiquiatria
  Centre de Salut Mental d’Adults de Terrassa (CSMA)
  Servei de Rehabilitació Comunitària de Rubí
  Centres de Salut Mental Ferran Salsas i Roig
  Servei de Rehabilitació Comunitària de Terrassa
  Clínica del Liti
  Acord CST - Consell de l'Audiovisual de Catalunya: Família i pantalles
Servei de Rehabilitació Comunitària de Terrassa

El Servei de Rehabilitació Comunitària de Terrassa (SRCT) és un dispositiu assistencial que integra diferents programes d’intervenció orientats a la recuperació i rehabilitació psicosocial de persones adultes amb trastorn mental greu. Està format per un equip multidisciplinar (2 monitors, 1 terapeuta ocupacional, 1 treballador social, 1 tècnic socio-comunitari, 1 psicòleg) amb formació específica per a donar resposta a les diverses necessitats, oferint una atenció individual, grupal, familiar i comunitària.   

PROFESSIONALS

Direcció d’àmbit Vicenç Vallès i Callol
Subdirecció Maite Sanz Osorio
Coordinació del servei Gemma Garrido
Unitat Administrativa Glòria Julian
 

HORARIS I CONTACTE

Horari laborables

De dilluns a divendres de 8:30 a 15 h.

Dimarts, dimecres i dijous de 15:30 a 18 h.  

Tel. directe 93 700 36 93
Adreça electrònica srct@cst.cat
Adreça postal C.  Martín Díez, 5. 08224 Terrassa
   

CARTERA DE SERVEIS

L’actuació s’enfoca d’una forma transversal i articulada amb els dispositius sanitaris i socials del territori. El treball de coordinació amb la xarxa de recursos comunitaris és imprescindible per assolir una rehabilitació psicosocial integral (personal, social, ocupacional, laboral, habitatge) que doni resposta al pla individualitzat de cada usuari.

Programes específics:

Programa Funcional d'Activitats Rehabilitadores (PFA)

Està dissenyat  amb una gran varietat d’activitats o subprogrames per tal de poder donar cobertura a les diferents situacions psicosocials. Es porta a terme en format grupal i individual.

Programa d'Atenció a les Famílies (PAF)

Pretén facilitar recolzament, proporcionar coneixement sobre els diferents aspectes relacionats amb la malaltia mental  i atendre les seves necessitats. Es porta a terme en format grupal i individual. 

Programa d'Inserció Comunitària (PIC)

Adreçat a promoure la integració de les persones amb malaltia mental i incrementar la xarxa  de recolzament social. El conjunt d’intervencions té com objectius principals la lluita contra l’estigma, recuperar els rols socials normalitzats. Es porta a terme en format grupal i individual.

En l’actualitat s’està treballant en el desenvolupament de Programes Específics  dirigits a poblacions diana ja sigui pel diagnòstic, el grau de funcionalitat, o el nivell de complexitat, i en promocionar Programes Transversals que articulin els recursos sociocomunitaris i laborals amb la finalitat  d’ atendre  les  necessitats d’una llar digna, i les necessitats d’inserció en el mercat laboral.

 

 
 
disseny Ingenia amb tecnologia Icnea