dimecres, 20 d’octubre de 2021
  
 
GRUP CST > Què fem > Els nostres àmbits d'atenció > Àmbit d'Atenció a la Salut Mental

Àmbit d'Atenció a la Salut Mental

  Servei de Psiquiatria
  Centre de Salut Mental d’Adults de Terrassa (CSMA)
  Servei de Rehabilitació Comunitària de Rubí
  Centres de Salut Mental Ferran Salsas i Roig
  Servei de Rehabilitació Comunitària de Terrassa
  Clínica del Liti
  Acord CST - Consell de l'Audiovisual de Catalunya: Família i pantalles

L’Àmbit de la Salut Mental del Consorci Sanitari de Terrassa agrupa tots els dispositius destinats al tractament i la prevenció del que es coneix com a desordres mentals.

Aquesta activitat es desenvolupa des de diferents dispositius tant en l’entorn hospitalari com en l’ambulatori. A l’hospital ho fa des del Servei de Psiquiatria que compta amb una unitat d’hospitalització, atenció urgent i atenció ambulatòria. Altres dispositius s’ubiquen als centres urbans. Així, disposa del Centre de Salut Mental al centre de Terrassa i dels Centres de Salut Mental Ferran Salsas i Roig de Rubí. Paral·lelament tambés es dóna suport als centres d’atenció primària amb diferents programes.

S’han definit els següents objectius:

  1. Tractar els pacients amb trastorns psiquiàtrics amb equips interdisciplinaris de professionals especialistes en Psiquiatria, Psicologia Clínica, Treball Social, Teràpia Ocupacional i personal d’Infermeria especialitzat en Salut Mental.
  2. Tractar les conseqüències mèdiques (comorbiditats, recidives i iatrogènies), socials, laborals i familiars de les malalties psiquiàtriques, rehabilitant les capacitats alterades, reinserint els pacients en la societat i prestant suport també als seus cuidadors principals.
  3. Promoure la protecció i prevenir els factors de risc a patir trastorns psiquiàtrics.
 
 
disseny Ingenia amb tecnologia Icnea