dimecres, 20 d’octubre de 2021
  
 
GRUP CST > Què fem > Els nostres àmbits d'atenció > Àmbit d'Atenció a les Dependències

Àmbit d'Atenció a les Dependències

  Hospital Sant Llàtzer
  Hospital de Dia Sant Jordi
  Servei de valoració de la dependència
  Llar tutelada de Rubí
  Llar residencial Sant Llàtzer

 

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) és una Organització Sanitària Integral (OSI) que integra tots els nivells d’assistència (primària, hospitalària, sociosanitària). L’Àmbit de les Dependències és un dels 7 àmbits d’atenció.

És un àmbit en el que convergeixen dispositius de caràcter sociosanitari i altres de característiques socials. La part sanitària atén a un/a malalt/a de mitja-baixa complexitat, mentre que la part social esdevé l’eix de la nostra actuació.

Dóna resposta a les necessitats de les persones dependents amb recursos de caràcter temporal (hospitalització de 90 a 130 dies, hospitals de dia de demències...), altres de definitius (residència assistida per a gent gran, llar tutelada per a discapacitats intel·lectuals)  i equips de valoració de la discapacitat i de la dependència.

Els professionals que formen part d’aquest àmbit són: metges, psicòlegs, neuropsicòlegs, infermeres, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, treballadores socials, animadores socio-culturals, graduats socials, auxiliars d’infermeria i gerocultores.

 
 
disseny Ingenia amb tecnologia Icnea