dimecres, 20 d’octubre de 2021
  
 
GRUP CST > Què fem > Els nostres àmbits d'atenció > Àmbit d'Atenció Mèdica > Servei d'Oncologia

Àmbit d'Atenció Mèdica

  Servei de Geriatria
  Servei de Cures Pal·liatives
  Servei de Cardiologia
  Servei de Medicina Intensiva
  Servei de Medicina Interna
  Servei de Nefrologia
  Servei d'Oncologia Radioteràpica
  Servei d'Oncologia
  Servei de Pneumologia
  Servei de Digestologia
  Unitat d'Endocrinologia
  Unitat d'Hematologia
  Unitat de Neurologia
  Unitat de Reumatologia
  Unitat de Dermatologia
Servei d'Oncologia Mèdica 

El Servei d’Oncologia ha de ser reconegut per l’entorn i pels seus professionals pel seu model assistencial i organitzatiu basat en:

L’orientació als ciutadans. L’organització del treball ha de pensar en el pacient com a eix fonamental i el factor humà i l’atenció personalitzada esdevenen eines fonamentals.

L’excel·lència en els resultats com a objectiu de la seva tasca, avaluada i sotmesa a procés de millora continua.

El treball en equips multidisciplinaris, constituïts per professionals de tots els estaments i nivells assistencials, per tal d’aplicar, amb una metodologia compartida i d’una forma sistematitzada, els millors tractaments d’acord amb l’evidència científica.

La cooperació entre professionals i centres per tal de promoure noves iniciatives que millorin l’atenció del pacient oncològic en la nostra àrea de referència.

Dins del marc de l’Institut Oncològic del Vallès aquests objectius es plasmen en:

Un nou model d’atenció oncològica integral i integrat, fonamentat en els processos clínics gestionats per equips multidisciplinaris, d’acord amb les directrius del Pla Director d’ Oncologia.

La innovació continuada.

La qualitat en l’atenció.

L’accessibilitat per als ciutadans, cercant l’excel·lència en el tracte.

El desplegament màxim de serveis i dispositius per a la nostra població, amb recursos propis o mitjançant aliances.

La recerca fins assolir el màxim per a les nostres capacitats.

El model d’organització descentralitzada basada en Unitats Funcionals.

Els serveis de suport no assistencials, evitant estructures i processos innecessaris.

L’actualització de l’estructura i els equipaments assistencials

El desenvolupament de les tecnologies de la informació com a suport a la funció assistencial, docent i investigadora.

L’aprofitament màxim en l’ús de les tecnologies de la comunicació orientant-les  als clients.

La definició continuada de les capacitats òptimes dels nostres professionals.

   

PROFESSIONALS

Direcció d’àmbit Manel Ramírez de Arellano
Subdirecció d'àmbit Montse Castells
Cap del servei Àngels Arcusa
Unitat administrativa Adela López
Metges adjunts
 

HORARIS I CONTACTE

Horari laborables 8:00 a 16:30 h
Tel. directe 937 00 36 12 
Centraleta / extensió 93 731 00 07 / 2670
Adreça electrònica

SMEspecial@cst.cat  

Adreça postal Ctra. Torrebonica s/n
08227 Terrassa
Ubicació física Planta 6a
   

CARTERA DE SERVEIS

Consulta externa

Hospitalització

Unitat de diagnòstic Ràpid (UDR)

Hospital dia

Psicooncologia

Comitè de tumors

Consell genètic

 
 
disseny Ingenia amb tecnologia Icnea