dimecres, 20 d’octubre de 2021
  
 
GRUP CST > Què fem > Els nostres àmbits d'atenció > Àmbit d'Atenció Mèdica > Servei de Cures Pal·liatives

Àmbit d'Atenció Mèdica

  Servei de Geriatria
  Servei de Cures Pal·liatives
  Servei de Cardiologia
  Servei de Medicina Intensiva
  Servei de Medicina Interna
  Servei de Nefrologia
  Servei d'Oncologia Radioteràpica
  Servei d'Oncologia
  Servei de Pneumologia
  Servei de Digestologia
  Unitat d'Endocrinologia
  Unitat d'Hematologia
  Unitat de Neurologia
  Unitat de Reumatologia
  Unitat de Dermatologia
Servei de Cures Pal·liatives

El Servei de Cures Pal·liatives té com a objectiu terapèutic afavorir el confort i millorar la qualitat de vida de les persones amb malalties cròniques avançades i evolutives. Això es duu a terme mitjançant l’assistència activa, integral, especialitzada i interdisciplinar, i té en compte tant les necessitats dels pacients com de les seves famílies.

Els professionals que hi participen fixen la seva atenció en la promoció de la qualitat de vida i l’autonomia de les persones en la part final de la seva malaltia. Aquestes actuacions es fan amb equips integrats per persones amb diferents disciplines professionals i contemplen l’atenció en diferents nivells assistencials. Així, els equips desenvolupen la seva activitat tant en l’àmbit de l’hospitalització i les consultes externes, com en el domiciliari, oferint suport en l’avaluació i el seguiment.

PROFESSIONALS

Direcció d’àmbit Manel Ramírez de Arellano
Subdirecció d'àmbit  Montse Castells
Cap del servei Carme Sala 
Unitat administrativa Neus Carreras
Metges adjunts 4
 

HORARIS I CONTACTE

Horari laborables 8:00 a 17:00 h
Centraleta / extensió 93 731 00 07 / 2970
Adreça electrònica SCuresPalliatives@cst.cat
Adreça postal Ctra. Torrebonica s/n
08227 Terrassa
Ubicació física Planta 9a esquerra
   

CARTERA DE SERVEIS

Hospitalització.

Programa d’atenció domiciliària i equips de suport (PADES).

Equip de suport hospitalari de cures pal·liatives (UFISS).

Equip avaluador interdisciplinari ambulatori (EAIA).

 
 
disseny Ingenia amb tecnologia Icnea