dimecres, 20 d’octubre de 2021
  
 
GRUP CST > Què fem > Els nostres àmbits d'atenció > Àmbit d'Atenció Mèdica > Servei de Medicina Intensiva

Àmbit d'Atenció Mèdica

  Servei de Geriatria
  Servei de Cures Pal·liatives
  Servei de Cardiologia
  Servei de Medicina Intensiva
  Servei de Medicina Interna
  Servei de Nefrologia
  Servei d'Oncologia Radioteràpica
  Servei d'Oncologia
  Servei de Pneumologia
  Servei de Digestologia
  Unitat d'Endocrinologia
  Unitat d'Hematologia
  Unitat de Neurologia
  Unitat de Reumatologia
  Unitat de Dermatologia
Servei de Medicina Intensiva 

La medicina intensiva és una especialitat mèdica que té com a objectiu el suport vital dels sistemes orgànics d’aquells pacients que estan en situació d’equilibri fisiològic crític. En general precisen suport per l’estabilitat hemodinàmica (equilibri de la tensió arterial), l’activitat respiratòria i la funció renal. La funció de vigilància sense un suport específic solen ser pacients en la primera etapa de recuperació de cirurgies majors d’alta complexitat.

Les cures intensives s’ofereixen a pacients en els quals la condició crítica és potencialment reversible. Aquesta moltes vegades és difícil de predir, pel que el suport intensiu ajuda a que el pacient mantingui les seves constants vitals mentre el procés pot ser superat.

La Unitat de Cures Intensives està formada per professionals sanitaris que ofereixen assistència multidisciplinar en un espai específic de l’hospital. Aquest espai compleix els requeriments funcionals, estructurals i organitzatius que garanteixen les condicions de seguretat, qualitat i eficiència adequada en l’atenció de pacients.

Entre els serveis que ofereix la Unitat hi ha la implantació de marcapassos amb caràcter definitiu o provisional en aquelles persones que presenten trastorns greus del ritme cardíac.

PROFESSIONALS

Direcció d’àmbit Alfons Arizmendi
Subdirecció d'àmbitAndrea Valdés
Cap del Servei  Joaquim Amador
Unitat Administrativa Yolanda Olías


 

HORARIS I CONTACTE

Horari laborables 8:00 a 19:30 h.
Tel. directe 93 700 36 13
Centraleta / extensió 93 731 00 07 / 2270 / 2281
Adreça electrònica SUci@cst.cat
Adreça postal Ctra. Torrebonica s/n
08227 Terrassa
Ubicació física Planta 2a
   

CARTERA DE SERVEIS

Unitat de Cures Intensives

Unitat de Vigilància Intensiva

Unitat de Marcapassos

Consulta Externa 

Cardioversió Elèctrica Programada


 
 
disseny Ingenia amb tecnologia Icnea