dimecres, 20 d’octubre de 2021
  
 
GRUP CST > Què fem > Els nostres àmbits d'atenció > Àmbit d'Atenció Mèdica > Servei de Nefrologia

Àmbit d'Atenció Mèdica

  Servei de Geriatria
  Servei de Cures Pal·liatives
  Servei de Cardiologia
  Servei de Medicina Intensiva
  Servei de Medicina Interna
  Servei de Nefrologia
  Servei d'Oncologia Radioteràpica
  Servei d'Oncologia
  Servei de Pneumologia
  Servei de Digestologia
  Unitat d'Endocrinologia
  Unitat d'Hematologia
  Unitat de Neurologia
  Unitat de Reumatologia
  Unitat de Dermatologia
Servei de Nefrologia

La nefrologia forma part de les especialitats mèdiques i participa en la prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties renals.

El servei de Nefrologia i la seva Unitat de Diàlisi, proporcionen atenció especialitzada en aquells pacients afectats en diferents graus de patologia renal. Els processos tractats són sotmesos als estàndards més estrictes a partir de les recomanacions basades en el recull d’evidència científica. El ventall de teràpies proporciona la possibilitat de poder donar prioritat en funció de les preferències individuals.

Els seus professionals participen en l’activitat assistencial a diferents dispositius del CST, des de la consulta externa a l’hospitalització. L’element nuclear està ubicat a la Unitat de diàlisi que representa l’hospital de dia on es tracten els pacients en la fase final del procés d’insuficiència renal tant aguda com crònica.

El servei disposa de l’acreditació del programa docent MIR i d’un equip humà multidisciplinari altament especialitzat. La capacitació i la formació continuada són elements bàsics per a l’assoliment dels objectius de la pràctica assistencial. La missió fonamental del servei és la de potenciar la prevenció i el diagnòstic de la insuficiència renal. Millorar la seguretat, l’efectivitat i l’accessibilitat del pacient en tractament substitutiu renal a recursos assistencials d’alta qualitat són els pilars fonamentals sobre els que se sustenta la seva activitat.

PROFESSIONALS

Direcció d’àmbit Manel Ramírez de Arellano
Subdirecció d'àmbit Montse Castells 
Cap del servei Manel Ramírez de Arellano
Unitat administrativa Olga Lores
Metges adjunts 8
   
 

HORARIS I CONTACTE

Horari laborables 8:00 a 16:30 h
Tel. directe 93 700 36 07
Centraleta / extensió 93 731 00 07 / 2006
Adreça electrònica SNefrologia@cst.cat
Adreça postal Ctra. Torrebonica s/n
08227 Terrassa
Ubicació física

Planta 0 (Unitat de diàlisi) i 6a esquerra (hospitalització)

   

CARTERA DE SERVEIS 

 

POLÍTICA DE QUALITAT

 

CERTIFICACIONS DE QUALITAT

    


 
 
disseny Ingenia amb tecnologia Icnea