dimecres, 20 d’octubre de 2021
  
 
GRUP CST > Què fem > Els nostres àmbits d'atenció > Àmbit d'Atenció Quirúrgica > Servei d'Anestesiologia, Reanimació i Dolor

Àmbit d'Atenció Quirúrgica

  Servei de Cirurgia General
  Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatològica
  Servei de Ginecologia
  Servei d'Oftalmologia
  Unitat d'Otorinolaringologia
  Servei d'Urologia
  Unitat de Cirurgia Plàstica i Reparadora
  Unitat de Cirurgia Toràcica
  Unitat d'Angiologia i Cirurgia Vascular
  Servei d'Anestesiologia, Reanimació i Dolor
Servei d'Anestesiologia, Reanimació i Dolor

La missió del Servei d’Anestèsia, Reanimació i Dolor és la protecció dels pacients en front de les agressions produïdes:

  • Durant l'intervencionisme mèdic i quirúrgic (Anestèsia)
  • Després de traumatismes i intoxicacions (Reanimació)
  • Per malalties, traumatismes o esdeveniments com el part (Dolor)

Des de l’òptica de la fisiologia i la fisiopatologia i amb mitjans farmacològics i físics. Aquesta protecció es fonamenta en una correcta i completa avaluació de riscos, sovint sota la pressió de la urgència o de la dinàmica productiva del bloc quirúrgic i les àrees d’exploracions.

Aquestes 3 àrees del Servei comparteixen, cada cop més, eines per administrar fàrmacs i elements físics, protegir òrgans i sistemes, localitzar estructures anatòmiques i monitoritzar els efectes produïts en elles minut a minut.

PROFESSIONALS

Direcció d'àmbit Pablo Palma
Subdirecció Meritxell Zaguirre 
Cap de servei José Antonio Bernia
Unitat administrativa Gemma Gutés
Metges adjunts 22
   
 

HORARIS I CONTACTE

Horari laborables 8:00 a 17:00 h
Tel. directe 93 700 36 05
Centraleta / extensió 93 731 00 07 / 2210
Correu electrònic SAnestesiologia@cst.cat 
Ubicació física Ctra. Torrebonica s/n
08227 Terrassa
  Planta 2a
   

CARTERA DE SERVEIS

CONSULTA EXTERNA

­   Primeres visites.

­   Visites successives.

­   Sol·licituds d’informes.

­   Atenció telefònica.

­   Avaluacions preoperatòries per intervencions quirúrgiques, exploracions i gestants.

­   Avaluacions anestèsiques especialitzades.

 

HOSPITAL DE DIA

­   Petit intervencionisme de la Unitat de Dolor.

 

BLOC QUIRÚRGIC i ÀREES D’EXPLORACIONS INVASIVES

­   Anestèsia quirúrgica.

­   Maneig de via aèria difícil.

­   Blocatges anestèsics ecoguiats.

­   Inserció de catèters per analgèsia intra i postoperatòria.

 

UNITAT DE DOLOR:

­   Primeres visites.

­   Visites successives.

­   Sol·licituds d’informes.

­   Atenció telefònica.

­   Avaluació, tractament i seguiment de dolors nociceptius, neuropàtics i mixtes de qualsevol origen.

­   Injeccions epidurals (interlaminars, transforaminals i caudals).

­   Injeccions diagnòstiques-terapéutiques ecoguiades i radioguiades.

­   Aplicacions selectives de radiofreqüència.

­   Inserció d’implantables en dolor rebel.

 
 
disseny Ingenia amb tecnologia Icnea