dimecres, 20 d’octubre de 2021
  
 
GRUP CST > Què fem > Els nostres àmbits d'atenció > Àmbit d'Atenció Quirúrgica > Servei de Cirurgia General

Àmbit d'Atenció Quirúrgica

  Servei de Cirurgia General
  Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatològica
  Servei de Ginecologia
  Servei d'Oftalmologia
  Unitat d'Otorinolaringologia
  Servei d'Urologia
  Unitat de Cirurgia Plàstica i Reparadora
  Unitat de Cirurgia Toràcica
  Unitat d'Angiologia i Cirurgia Vascular
  Servei d'Anestesiologia, Reanimació i Dolor
Servei de Cirurgia General

El Servei de Cirurgia General està integrat per especialistes en el tractament quirúrgic de les malalties digestives, endocrines i de la paret abdominal. Dóna assistència a la població assignada en les àrees de consultes externes, cirurgia major ambulatòria i amb ingrés, cirurgia menor ambulatòria, hospitalització convencional i urgències.

Funcionalment es distingeixen cinc disciplines assistencials en funció de la súper – especialització i que s’estructuren en diferents equips assistencials: la cirurgia endocrina, la del  tub digestiu alt, la coloproctològica, la biliopancreàtica i la de paret abdominal.

L’activitat del servei es duu a terme fonamentalment a l’hospital amb coordinació amb els equips de l’atenció primària. Els equips d’atenció quirúrgica són multidisciplinaris amb participació de la infermeria i altres col·lectius implicats en el procés assistencial. Participen en els comitès de tractament interdisciplinari oncològic (càncer colorectal, càncer d’esòfag i gàstric, càncer de pàncrees i via biliar, patologia tiroïdal i de cap i coll) i elaboren conjuntament els protocols i les guies de la pràctica clínica de cadascun dels procediments.

Integrat en un hospital docent, el Servei compta amb metges en formació adscrits al programa MIR i també participa en la docència de pregrau tant pel que fa a la formació mèdica com d’infermeria.

PROFESSIONALS

Direcció d’àmbit Pablo Palma
Subdirecció Meritxell Zaguirre 
Cap de servei Pablo Palma
Unitat administrativa  Carme Roig / Visi Garcia
Metges adjunts 16
   
 

HORARIS I CONTACTE

Horari laborables 8:00 a 17:00 h
Tel. directe 93 783 93 88
Centraleta / extensió 93 731 00 07 / 2980 / 2990 
Adreça electrònica scirurgia@cst.cat
Adreça postal Ctra. Torrebonica s/n
08227 Terrassa
Ubicació física Planta 9a i 10a 
   

CARTERA DE SERVEIS

Consulta externa.

Control d’ostomies per infermeria estomaterapeuta.

Cirurgia menor ambulatòria.

Cirurgia major ambulatòria.

Cirurgia amb hospitalització convencional i curta estada.

Cirurgia laparoscòpia avançada:

  • Cirurgia del reflux gastro-esofàgic.
  • Cirurgia del colon i recte.
  • Cirurgia de la glàndula suprarenal.
  • Cirurgia de la melsa.
 
 
disseny Ingenia amb tecnologia Icnea