dimecres, 20 d’octubre de 2021
  
 
GRUP CST > Què fem > Els nostres àmbits d'atenció > Àmbit d'Atenció Urgent

Servei d'Urgencies

Servei d'Urgències

Segons la definició de l'OMS, urgència és l’aparició casual, a qualsevol lloc o activitat, d’un problema d’origen divers i gravetat variable que generi consciència de necessitat immediata d’atenció per part de l’individu que el pateix o la seva família i emergència és aquella situació urgent que posa en perill immediat la vida del pacient o la funció d’un òrgan.

La Missió del Servei és atendre les urgències i emergències en un temps adequat al seu nivell de gravetat amb els recursos humans i tècnics disponibles. Això es fa mitjançant l’atenció permanent i contínua totes les hores i dies de l’any.

El Servei d’Urgències de pediatra i adults va remodelar completament la seva estructura, el novembre de 2010. Els nous espais disposen d’una superfície de1660 m2 i d’un total de 63 punts d’atenció individuals. També disposa d’una sala de parts amb 17 punts d’atenció. 

El servei està totalment informatitzat, i disposa de monitorització centralitzada pels pacients més crítics.

Tots els pacients, un cop fet el registre al punt d’admissions, passen per un triatge on es classifiquen segons la seva gravetat i s’adrecen al nivell d’atenció més adient pel seu motiu de consulta: àrea d’atenció ràpida polivalent per a pacients amb urgències de baixa complexitat, àrea de tractaments i crítics i  àrea d’observació i curta estada.

PROFESSIONALS

Direcció d'àmbit Cristina Roure
Cap del servei Alfons Arizmendi
Subdirecció  Andrea Valdés
Unitat administrativa Loly Valverde
   
 

HORARIS I CONTACTE

Horari laborables 24 h
Tel. directe 93 731 34 88
Centraleta / extensió 93 731 00 07 / 2011
Adreça electrònica Surgencies@cst.cat
Adreça postal Ctra. Torrebonica s/n
08227 Terrassa
Ubicació física Planta 0
   

CARTERA DE SERVEIS

Assistència de 24 hores:

Ginecologia-obstetrícia

Pediatria

Traumatologia

Oftalmologia

Cirurgia

Medicina Interna

Psiquiatria

Nefrologia (localitzable)

PADES (localitzable)

SEM (Serveis d’Emergències Mèdiques)

 

De 8 a 17h:

Oncologia

Urologia

Cirurgia Vascular

Cirurgia Plàstica

 

De 20 a 8h laborables i 24h els festius:

SAD (Servei d’Atenció domiciliària)

 
disseny Ingenia amb tecnologia Icnea