dimecres, 1 de desembre de 2021
  
 
GRUP CST > Què fem > Els nostres àmbits d'atenció > Serveis de Suport Clínic > Servei de Farmàcia

Serveis de Suport Clínic

Servei d'anatomia patològica
Servei de diagnòstic per la imatge
Servei de genètica molecular
Servei de laboratori
Servei de Farmàcia
La missió del Servei de Farmàcia Integral és aportar seguretat, efectivitat i eficiència al procés d’ús de medicaments al CST.

El Servei de Farmàcia és un Servei de Suport Clínic i logístic i com a tal desenvolupa les activitats següents:

 • Donar suport a la resta de professionals sanitaris en les seves necessitats assistencials, de formació, docents i de recerca en l'àrea dels medicaments.
 • Avaluar i seleccionar els medicaments amb un millor perfil de seguretat, eficàcia i cost d’entre els existents al mercat espanyol.
 • Establir les polítiques i els criteris d’ús de medicaments al CST conjuntament amb la resta de professionals.
 • Col·laborar amb els professionals en l’ús racional dels medicaments tant en l’àmbit hospitalari com en l’ambulatori.
 • Assegurar la disponibilitat dels medicaments en òptimes condicions allà on es necessiten: a l’Hospital, als Centres d’Atenció Primària i a les Consultes Externes i garantir-ne l’ús adequat en qualsevol lloc de l’organització.
 • Elaborar medicaments necessaris quan no estan comercialitzats: fórmules magistrals i oficinals, barreges per nutrició artificial,  així com alguns productes estèrils especials.
 • Dispensar directament als pacients els medicaments hospitalaris de dispensació ambulatòria.
 • Proporcionar atenció farmacèutica als pacients externs que utilitzen aquest tipus de medicació: informació sobre medicació, seguiment del tractament, consells d’administració i de conservació adequada, etc.
 • Promoure programes de millora de la seguretat en l’ús dels medicaments.
 • Garantir el compliment de la legislació relacionada amb l’ús dels medicaments.

PROFESSIONALS

Direcció d'àmbit Joan Paloma
Cap del servei Cristina Roure
Facultatius adjunts 8
Coordinació tècnica Eva Fuentes
Dietètica i Nutrició Sònia Martínez / Isabel Cots
   
 

HORARIS I CONTACTE

Horari dispensació ambulatòria

Matins: de dilluns a divendres de 8.00 a 15:00 h

Tardes: dijous de 15:00 a 20.00 h

Horari atenció telefònica de 8:00 h a 20:00 h 
Tel. directe 937 31 40 34 
Centraleta / extensió 93 731 00 07 / 1957
Adreça electrònica sfarmacia@cst.cat
Adreça postal Ctra. Torrebonica s/n
08227 Terrassa
Ubicació física Planta -1

CARTERA DE SERVEIS

Dispensació de medicaments.

 • Pacients hospitalitzats. Sistema individualitzat de distribució de medicaments en Dosi Unitària (SDMDU).
 • Reposició d’estocs de planta.
 • Unitat de Farmàcia de pacients externs.

Suport a la informació sobre medicaments tant a professionals com a pacients.

Validació farmacèutica de les prescripcions.

Farmacotècnia:

 • Condicionament de medicaments.
 • Preparació de citostàtics.
 • Preparació de fórmules magistrals i oficinals.

Col·laboració en recerca.

Farmacovigilància i seguretat en l’ús de medicaments.

Adquisició i gestió d’existències i custòdia/conservació dels medicaments.

Gestió econòmica de la despesa farmacèutica.

Docència de pregrau (tècnics superiors i farmacèutics).                  

 
 
disseny Ingenia amb tecnologia Icnea