dimecres, 1 de desembre de 2021
  
 
GRUP CST > Què fem > Els nostres àmbits d'atenció > Serveis de Suport Clínic > Servei d'Anatomia Patològica

Serveis de Suport Clínic

Servei d'anatomia patològica
Servei de diagnòstic per la imatge
Servei de genètica molecular
Servei de laboratori
Servei d'Anatomia Patològica

L’anatomia patològica és l’especialitat mèdica que estudia les lesions i alteracions cel·lulars dels òrgans i teixits, de l’impacte estructural i funcional i, per tant, de la seva repercussió a l’organisme. Es tracta de comprendre i aprofundir en l’empremta que les malalties deixen en l’estructura dels teixits. Aquesta és estudiada amb diferents tècniques que van des de l’estudi macroscòpic fins als microscòpics a partir de l’ús tant de la microscòpia òptica convencional com de l’electrònica.

Ens els últims anys s’han posat en marxa diferents tècniques per estudiar canvis en la ultraestructura, i que pretenen l’observació indirecta de canvis a nivell molecular. Aquestes tècniques van des de la immunohistoquímica fins les més recents i innovadores que estudien canvis en l’estructura genòmica (genètica molecular).

Tots aquests estudis es porten a terme després d’extreure petits fragments de teixit (biòpsia) o cèl·lules obtingudes per aspiracions amb agulles o a partir dels processos de descamació natural (estudis citològics).

Els estudis anatomo-patològics post-mortem (necròpsies) també formen part d’aquesta disciplina i suposen una via indispensable per a millorar els coneixements sobre l’evolució i tractament de determinades malalties.

PROFESSIONALS

Direcció d'àmbit Joan Paloma
Cap de servei Montse Culubret
Adjunt al cap de servei Ignasi Roig
Coordinació tècnica Cristian Cano
Metges adjunts 3
   
 

HORARIS I CONTACTE

Horari laborables De 8:00 a 17:00 h 
Centraleta / extensió 93 731 00 07 / 1327
Adreça postal Ctra. Torrebonica s/n
08227 Terrassa
   

CARTERA DE SERVEIS

Patologia estructural macro i microscòpica.

Citologia.

Immunihistoquímica.

Genètica molecular (teixits).

Necròpsia adult.

Necròpsia fetal.

Necròpsia infantil.               

 
 
disseny Ingenia amb tecnologia Icnea