dimecres, 1 de desembre de 2021
  
 
GRUP CST > Què fem > Els nostres àmbits d'atenció > Serveis de Suport Clínic > Servei de Laboratori

Serveis de Suport Clínic

Servei d'anatomia patològica
Servei de diagnòstic per la imatge
Servei de genètica molecular
Servei de laboratori
Servei de Laboratori

L’objectiu principal del laboratori clínic és el de participar en el diagnòstic, pronòstic i seguiment de processos patològics a partir d’anàlisis de mostres biològiques. D’aquesta manera contribueix a la presa de decisions clíniques i a la utilització dels recursos disponibles.

Els servei d’anàlisis clíniques del CST es gestiona des de CatLab (Centre d’Analítiques Terrassa). Aquest laboratori, té la seva seu central a Viladecavalls des d’on unifica els respectius serveis del Consorci Sanitari de Terrassa i Mútua de Terrassa, amb  l'objectiu d’optimitzar recursos i incrementar la capacitat tècnica d’ambdós centres. Catlab realitza actualment 8 milions de determinacions anuals, fet que el sitúa com un dels més grans de l'Estat pel que fa a volum de mostres. Disposa d’àrees especialitzades en: Bioquímica, Hematologia, Immunologia, Microbiologia, Citometria, Citogenètica i Biologia Molecular.

Aquest model de laboratori centralitzat es combina amb l’existència d’un laboratori hospitalari perifèric a cadascun dels hospitals que garanteix l’operativitat i tractament de determinades mostres. L’analítica urgent i aquelles que per les seves característiques necessiten una resposta preferent, es realitzen al laboratori ubicat a l’hospital. Per aquest motiu l’activitat de la Microbiologia clínica es tracta a cada centre; això permet facilitar tasques relacionades amb rutines assistencials bàsiques del tipus de les alertes microbiològiques de la infecció nosocomial.

PROFESSIONALS

Cap de servei Imma Caballé 
   
 

HORARIS I CONTACTE

T. / extensió 93 731 00 07 / 1840
Adreça  Ctra. Torrebonica s/n
08227 Terrassa
   
   

CARTERA DE SERVEIS

  • Obtenció d'espècimens i mostres per al seu posterior processament.
  • Realització de les observacions i mesures amb les quals s’obtenen els resultats que comunica als sol·licitants.
  • Emissió de dictàmens amb els resultats validats, interpretats, complementant la informació produïda, i garantint la qualitat integral del procés analític.
  • Consultoria sobre valor semiològic i interpretació de les proves analítiques.
  • Provisió d'informació sobre els requisits del pacient, espècimens i mostres necessàries per assegurar la validesa dels resultats.
  • Avaluació de l'eficàcia, l’eficiència i l’efectivitat de la seva pròpia activitat.
  • Establiment, actualització i millora contínua de la gestió de la qualitat.
  • Desenvolupament de la recerca pròpia del seu àmbit i participació activa en la investigació clínica amb la resta de professionals.

          

 
 
disseny Ingenia amb tecnologia Icnea