dimecres, 20 d’octubre de 2021
  
 
GRUP CST > Què fem > Els nostres àmbits d'atenció > Serveis de Suport Clínic

Serveis de Suport Clínic

Servei d'anatomia patològica
Servei de diagnòstic per la imatge
Servei de genètica molecular
Servei de laboratori

 

Els Serveis de Suport Clínic inclouen entre d’altres, els serveis coneguts en els entorns sanitaris com a centrals. El canvi de nomenclatura té el seu origen en accentuar la seva missió clínica i que els diferencia d’aquells serveis, també centrals, que tenen la seva vocació en el suport logístic.

Els Serveis de Suport Clínic estan integrats per tres àrees: Farmàcia, Àrea Diagnòstica, Documentació.

L’Àrea de Farmàcia dóna servei als Hospitals de Terrassa i de Sant Llàtzer donant suport tant a la prescripció com a la dispensació. Aquesta funció es dóna en les àrees d’hospitalització però també en les ambulatòries, ja que subministra diversos tipus de medicació no disponible a les farmàcies convencionals a pacients no hospitalitzats. D’altra banda, també dóna suport als professionals de l’atenció primària.

L’Àrea Diagnòstica està formada per quatre serveis: Diagnòstic per la Imatge, Anatomia Patològica, Genètica Molecular i Laboratori d’Anàlisis clíniques. Tots ells tenen una funció eminentment diagnòstica, si bé a Diagnòstic per la Imatge s’estan incorporant tècniques guiades de tractaments mínimament invasius.

L’Àrea de Documentació i Arxiu gestiona l’arxiu d’històries clíniques i dóna suport al desenvolupament de la documentació clínica del CST.  Amb la incorporació de les noves tecnologies de la informació està dirigint el procés de migració cap a la informació en suport electrònic i convertint l’arxiu tradicional en un centre de tractament documental.

Totes aquestes àrees tenen en comú el fet que donen suport als serveis clínics, actuant com a serveis no finalistes i intervenint, no solament en la pràctica de proves diagnòstiques, sinó en el desenvolupament de procediments innovadors dins del seu camp de coneixement.

 
 
disseny Ingenia amb tecnologia Icnea