dilluns, 21 de juny de 2021
  
 
GRUP CST > Qui som > Àrea institucional > Comunicació i premsa

Comunicació i premsa

  Notícies / Recull de premsa
  Logotip i marca gràfica
  Visites escolars

Notícies / Recull de premsa

Dia Mundial contra el Càncer de Colon: tot el què has de saber

Dia Mundial contra el Càncer de Colon: tot el què has de saber


Terrassa, 31 de març de 2021.  Amb motiu del Dia Mundial del Càncer de Còlon, el Consorci Sanitari de Terrassa realitza una campanya de Cribratge de detecció precoç de Càncer de Còlon amb l'objectiu d'informar i sensibilitzar a la població sobre la realitat i necessitats dels pacients i sobre la importància de l'adopció d'hàbits de vida saludables per a la prevenció d'aquest tumor.


QUÈ ÉS EL CÀNCER COLORECTAL?

El càncer colorectal té el seu origen al còlon o al recte. El còlon comunica l’intestí prim amb el recte i aquest finalitza a l’anus.  El càncer colorectal predomina en persones grans. L’edat mitjana de presentació és als 70-71 anys i la majoria dels pacients tenen més de 50 anys en el moment del diagnòstic, tot i que poden haver-hi diagnòstics en persones més joves. Afecta  homes i dones amb una freqüència similar. Segons l’Observatori del Càncer AECC, durant l’any 2020 el càncer colorectal va ser el més diagnosticat en ambdós sexes, essent el segon tumor més freqüent en homes després del càncer de pròstata i el segon més freqüent en dones després del càncer de mama. Suposa el 15.3% de tots els tumors diagnosticat durant l’any 2020.

El càncer colorectal és la segona causa de mort per càncer.

Es desconeixen exactament quines són les causes del càncer colorectal. La investigació mostra que algunes persones amb certs factors de risc tenen més probabilitat que d’altres de desenvolupar un càncer de còlon o recte. Els factors de risc més freqüents són l’edat, la malaltia inflamatòria intestinal, la dieta rica en greix i baixa en fibra, la inactivitat física i el sobrepès, el tabaquisme, determinats tipus de pòlips colorectals, els antecedents familiars de càncer colorectal i determinats antecedents personals de càncer.

ELS SÍMPTOMES

Els símptomes del càncer colorectal són diversos i poc específics. Els més comuns, que també poden ser causats per altres problemes de salut, són el canvi en els hàbits intestinals, la sang a la femta, la matèria fecal de menor calibre o més líquida de l’habitual, les molèsties abdominals, la pèrdua de pes sense motiu aparent, la fatiga persistent i l’anèmia per pèrdua de ferro. Però el càncer colorectal en fases inicials no sol presentar símptomes molt alarmants. Davant la seva aparició és millor no esperar a veure si empitjoren. S’ha de consultar al metge per tal de fer el diagnòstic al més aviat possible.

Un cop fet el diagnòstic del càncer colorectal el pacient és valorat en un comitè multidisciplinari per tal d’establir el tractament més adequat.


DETECCIÓ PRECOÇ

La detecció precoç del càncer colorectal té per objectiu detectar el càncer en etapes molt precoces, quan les persones no tenen símptomes, el que permet que els tractaments siguin més efectius. En altres casos, la detecció precoç pot detectar pòlips, els quals són alteracions benignes de l’interior del  budell, però que en el decurs del temps, podrien tornar-se malignes. La seva detecció i extirpació evita aquesta possible progressió.

En alguns casos, encara que la prova de detecció precoç detecti sang a la femta, la colonoscòpia diagnòstica determina que la causa dels indicis de sang a la femta és una alteració benigna i no un càncer.


PROVA DE DETECCIÓ

La prova de detecció de sang oculta en femta, com qualsevol prova mèdica, no és perfecta i no detecta tots els càncers. Pot ser que no es detecti el càncer o el pòlip si en el moment de fer la prova no sagnava. Per aquest motiu, si noteu alguna molèstia (sang en les deposicions, canvi en els hàbits intestinals durant més de sis setmanes, dolor abdominal) consulteu el vostre metge encara que participeu en el programa.


EL CRIBRATGE DE CÀNCER DE CÒLON

El cribratge és l’aplicació d’una prova, de manera sistemàtica, a una població aparentment sana i definida per unes característiques establertes, amb l'objectiu d'identificar les persones amb risc de patir una malaltia en la seva fase inicial. Les persones identificades s’han de sotmetre a una prova posterior que ha de descartar o confirmar la presència de malaltia. La finalitat ha de ser detectar la malaltia abans que doni símptomes clínics i aplicar un tractament en fase precoç que permeti millorar el pronòstic de la malaltia. L'eficàcia del cribratge, que es manifesta amb l’increment en la probabilitat de curació.

El cribratge de càncer de còlon i recte s'ofereix com un programa poblacional i organitzat. Les característiques i els criteris comuns estan definits en el document del Programa. De maneraresumida, el Programa s’adreça als homes i les dones de 50 a 69 anys d'edat i la prova de cribratge, amb periodicitat biennal, és la prova de detecció de sang oculta en femta. És una prova  senzilla que es fa a casa i que no necessita cap tipus de preparació prèvia i detectarà si les deposicions contenen petites quantitats de sang que no es veuen a simple vista. En els casos positius, la prova diagnòstica indicada és la colonoscòpia.

Actualment el programa ja està implantat a tot el territori, per això s’ha dissenyat un calendari per poblacions i centres d’atenció primària. Les invitacions s’envien a la població seguint un ordre de centres d’atenció primària per evitar la saturació dels laboratoris i les unitats d'endoscòpia i poder mantenir la durada de dos anys de cada ronda de cribratge. La invitació al programa és mitjançant una carta enviada al domicili. Cal rebre la carta per poder-hi participar.

A la carta s’indica on recollir el dispositiu per recollir la mostra de femta, que serà a la farmàcia o bé al centre d'atenció primària (segons el municipi on viviu). Li donaran un kit per a dipositar la mostra de femta i les instruccions de com conservar-la fins que la porti de nou a la farmàcia o al seu centre d'atenció primària . Des d’aquests centres les faran arribar al laboratori corresponent per ser analitzades. Si els resultats són negatius, els participants rebran una carta informativa. Si són positius, seran citats per a una visita a la consulta d’infermeria de les unitats de cribratge del centre respectiu, on se'ls informarà del resultat i del procés a seguir a partir d'aleshores.


RESULTATS I DIAGNÒSTIC

Unes setmanes després de retornar les mostres, el resultat de la prova es comunica per correu o per telèfon.

"No hi ha indicis de sang". Aquest és el resultat en la majoria dels casos (més del 95% dels participants). En aquest cas és poc probable que es tingui un càncer de còlon. Passats 2 anys, es proposarà fer altre cop la prova.

De tota manera aquest resultat no garanteix al 100% que no es tingui un càncer o que no es pugui desenvolupar abans de 2 anys. Per això, davant de molèsties (sang visible en les deposicions, canvi del ritme intestinal, dolor) es recomana consultar el metge.

"Sí que hi ha indicis de sang". En un 1-5% dels casos es pot detectar sang. En la majoria de les ocasions, la sang és a causa de lesions benignes (com els pòlips) i, només en uns pocs casos, la sang s’explica per la presència d’un càncer. Davant d’aquest resultat, es recomana fer una colonoscòpia. Aquesta exploració té un risc baix de complicacions. Des del programa s’indicarà com i quan fer la colonoscòpia.

Per últim, en alguns casos es recomana repetir la prova per confirmar un resultat dubtós o per algun problema tècnic amb la mostra.

La colonoscòpia és una prova que permet visualitzar directament tot el budell gruixut per dintre. És important fer-se-la després que s’han trobat indicis de sang a la femta, ja que permet confirmar o descartar la presència de pòlips, càncer de còlon o alguna alteració benigna.

Si el  resultat de la colonoscòpia és que no s’ha detectat cap pòlip ni càncer, es recomana continuar amb el programa de detecció precoç i la prova de detecció de sang oculta en femta 10 anys després.

Si a la colonoscòpia s’han detectat pòlips, s’ extirparan en el moment i s’analitzaran per conèixer les seves característiques. En funció del tipus de pòlip, del número de pòlips i del que mesurin aquests pòlips es pot recomanar retornar al programa de cribratge amb prova de detecció de sang oculta en femta, o entrar en un programa de revisions periòdiques amb colonoscòpia per controlar la possible aparició de nous pòlips.

Si a la colonoscòpia es detecta un càncer s’agafarà mostra de la lesió sospitosa, es farà una biòpsia, i s’informarà al pacient de la troballa  així com de l’estudi d’extensió que li farem per poder valorar el tractament més adequat a cada cas.

Els estudis realitzats indiquen que la detecció precoç del càncer colorectal mitjançant la prova de detecció de sang oculta en femta augmenta les possibilitats de curació i pot disminuir la mortalitat per aquest tumor fins al 16% en els participants al programa.

(<)
 
disseny Ingenia amb tecnologia Icnea