dilluns, 21 de juny de 2021
  
 
GRUP CST > Qui som > Àrea institucional > Òrgans de govern


Òrgans de govern

 

L’òrgan de govern de la institució és el Consell de Govern, amb capacitat plena per a fixar les funcions de l’ens dins dels objectius estatutaris. El Consell de Govern està format per 10 membres, nomenats i substituïts lliurement per les institucions integrants en la proporció següent:

  • 6 representants de la Generalitat de Catalunya
  • 4 representants de l’Ajuntament de Terrassa
 
President
Sr. Jordi Labòria Martorell Representant Generalitat de Catalunya
Vicepresident
Il·lm. Sr. Jordi Ballart Pastor Representant Ajuntament de Terrassa
Vocal
Sra. Marta Torrents Fenoy Representant Generalitat de Catalunya
Vocal
Sr. Xavier Roca Ramon Representant Generalitat de Catalunya
Vocal
Sr. Manel Balcells Díaz Representant Generalitat de Catalunya
Vocal
Sra. Mariona Creus i Virgili Representant Generalitat de Catalunya
Vocal
Sra. Concepció Cabanes Duran Representant Generalitat de Catalunya
Vocal
Sra. Mónica Polo Rubia Representant Ajuntament de Terrassa
Vocal
Sr. Josep M. Rodríguez Rodríguez Representant Ajuntament de Terrassa
Vocal
Sr. Isaac Albert Agut Representant Ajuntament de Terrassa
Secretària
Sra. Antònia Olivares Hortal  
 

 

 
disseny Ingenia amb tecnologia Icnea