dissabte, 21 de juliol de 2018
  
 
GRUP CST > Qui som > Àrea institucional > Pla estratègic i Política de Qualitat


Pla estratègic i Política de qualitat

El Pla Estratègic 2016-2020 del Consorci Sanitari de Terrassa es vertebra al voltant de sis línies estratègiques:

 1. Atenció centrada en la persona
 2. Qualitat i seguretat
 3. Compromís i lideratge
 4. Avaluació i orientació a resultats
 5. Sostenibilitat i responsabilitat social corporativa
 6. Coneixement (R+D+I)

L’element principal o nucli representa la missió que és tenir cura de la salut i benestar de les persones.

Per assolir el Pla Estratègic el CST es val de cinc instruments clau: Organització sanitària integrada, Comunicació, Aliances, Tecnologies i Sistemes d’informació i Innovació.

Pla estratègic

pdf

 


Sistema de Gestió de la Qualitat del CST 2013 - 2015

Conceptes fonamentals:

 • Integrat al model de Gestió del Consorci Sanitari de Terrassa.
 • Amb Visió d’una Organització sanitària integrada que té com a un dels seus eixos bàsics la continuïtat assistencial.
 • Aportant valor al model de gestió amb l’ajut de la metodologia.
 • Basat amb la millora contínua.
 • Amb estàndards de Qualitat propis del CST que incloguin com a mínim els del departament, i en desenvolupin d’altres més concrets en funció de les necessitats de les diferents direccions, serveis o unitats.
 • Amb un fort Lideratge per part de la Direcció Executiva.
 • Implicant als professionals.
 • Promovent la gestió per processos.
 • Donant suport en el seguiment dels objectius de millora plantejats.
 • Orientat a col·laborar en l’assoliment dels resultats claus, en els clients, en els professionals i en la societat.
 
disseny Ingenia amb tecnologia Icnea