dilluns, 20 de setembre de 2021
  
 
GRUP CST > Qui som > Àrea institucional > Unitat de Mediació Sanitària


Unitat de Mediació Sanitària

 

El Consorci Sanitari de Terrassa com a organització sanitària és capdavantera en la implementació d’una Unitat de Mediació Sanitària (UMS), projecte vinculat al Màster de Mediació en Organitzacions de Salut de IL3 - Universitat de Barcelona -.

Aquesta Unitat té com a objectiu principal el foment de la cultura de pau en la nostra Institució, essent, una de les principals intervencions que duu a terme la de la Mediació; un procés de resolució de conflictes confidencial, voluntari i basat en el diàleg col.laboratiu, on les parts implicades, amb l’ajut d’una tercera persona imparcial i independent (el mediador), col.laboren per a solucionar les seves diferències buscant un acord que inclogui els interessos i necessitats de totes les parts.

La Unitat ofereix les eines adequades per afavorir un espai de comunicació positiva, a través de:

Tallers de sensibilització: programes interactius per aprendre i posar en pràctica habilitats interrelacionals.
Dinàmiques de consens grupal: tècniques novedoses per millorar la relació de grup, consensuar objectius comuns...
Assessorament: sessions amb tècniques personalitzades per ajudar a conduir situacions de conflicte.
Mediació: Procés per gestionar i resoldre amistosament conflictes que puguin sorgir tan entre professionals, com amb aquests i els usuaris, de manera que totes les parts reforcin la seva relació de cara al present i futur.

 

 
disseny Ingenia amb tecnologia Icnea