#CSTDOSPUNTS

Presentació del cas: Es presenta el cas d'un home de 35 anys, fumador de 20cig/dia fins fa 4 mesos, i que treballa a l'àmbit de la construcció. No refereix antecedents personals ni familiars d'interès. Va consultar al servei d'urgències hospitalàries en més de 5 ocasions i d'al- tres múlƟples vegades al CAP, per pèrdua de coneixement d'uns 20 segons de durada descrita com "sensació d'aturar-se-li el cor" precedida de sensa- ció de ritme més lent de pocs segons de durada i dispnea. A una de les con- sultes s'objecƟva una saturació d'oxigen a aire ambient del 82% en sedesta- ció. Procés diagnòsƟc: A la darrera consulta a urgències, a l'exploració İsica no es van objecƟvar alteracions significaƟves a excepció d'un desdoblament del segon soroll. L'analíƟca i la radiografia toràcica van ser normals. Un dels ECG va mostrar BIBDFH intermitent. Per aquesta troballa i per la clínica referida es va deci- dir monitoritzar durant una nit sense troballes a la telemetria. Tanmateix, en tractar-se d'un home jove sense antecedents amb un BIBDFH intermitent i amb clínica de síncope, es va prosseguir estudi per part de Cardiologia davant la sospita de cardiopaƟa. L'estudi es va completar amb una gasometria arterial que va mostrar una insuficiència respiratòria normocàpnica, un DDímer amb valor negaƟu (<500) i gradient alvèol-arterial de 37.98, suggesƟu d' alteració Ɵpus shunt D-E. En tornar a interrogar al pacient, referia que "potser havia Ɵngut una mal- formació cardíaca a la infància", fet que va augmentar la sospita de l'exis- tència de comunicació interauricular (CIA). QUÈ ÉS UNA SÍNCOPE? Una síncope és una pèr- dua sobtada i transitòria de la consciència provo- cada per una disminució del flux sanguini cerebral amb deficiència del me- tabolisme cerebral, que es resol espontàniament sense deixar seqüeles neurològiques, associada amb debilitat muscular amb pèrdua del to postu- ral o bé, accessòriament, amb convulsions. Hom en disƟngeix tres catego- ries: síncope cardíaca, síncope circulatòria peri- fèrica i síncope neurolò- gica . (Font: Termcat) 12 12 Què pot amagar una síncope? QUÈ HEM APRÉS “L’any 2017 el CST ha acollit 143 professionals en Formació Sanitària Especialitzada de 17 especialitats de Ciències de la Salut ” Aquesta secció està pensada per a que els professionals en Formació Sanitària Especialitzada del Consorci Sanitari de Terrassa puguin comparƟr el seu apre- nentatge a través de casos clínics. La secció dels residents del CST

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQxMzA5