#CSTDOSPUNTS

BIBLIOGRAFIA Comunicación interauricular en pacientes mayores de 40 años. Fause Aƫe. Rev Esp Cardiol. 2002;55(Supl 1):33-6 - Vol 55. Núm. Supl. 1. Disponible a: hƩp:/ /www.revespcardiol.org/ es/comunicacion-interauriular- pacientes-mayores-40/ arƟculo/13035742/ Comunicación interauricular Ɵpo osƟum secundum con tratamiento percutáneo medi- ante amplatzer Raúl Carrillo Esper, Verónica Zárate Vega. Med Int Mex 2011;27(5):485- 491. Disponible a: hƩp:// www.medigraphic.com/pdfs/ medintmex/mim-2011/ mim115l.pdf Comunicación interauricular. Comunicación interventricular. Canal aurículo-ventricular y Ventana aorto-pulmonar. Ciru- gía Cardiovascular. Juan Miguel Gil-Jaurena, Mayte González- López. Sociedad Española de Cirugía Torácica y Cardiovascu- lar. Volume 21, Issue 2, 2014, Pages 86-89, ISSN 1134-0096. Disponible a: hƩps:// doi.org/10.1016/ j.circv.2014.03.006. (hƩp:// www.sciencedirect.com/ science/arƟcle/pii/ S1134009614000527) 13 Autors Alba Estebanell Hernanz. Resident de 2n any de MFiC. CAP Sant Llàtzer. Héctor Santos González. Resident de 4art any de MFiC. CAP Terrassa Nord. “La CIA és una cardiopaƟa congènita que pot restar asimptomàƟca fins a l’edat adulta. Encara que és poc freqüent, cal tenir en compte la síndrome plaƟpnea-ortodesoxia com a manifestació de la CIA ” Pel fet que una síncope no és considerada com a manifestació clínica d'una CIA, es va decidir implantar un Holter subcutani Ɵpus REVEAL durant 4 me- sos que va ser normal, descartant trastorns de la conducció. L'estudi elec- trofisiològic tampoc mostrava alteracions. Sota l'orientació diagnòsƟca de CIA, es va decidir tractament quirúrgic defi- niƟu. Al cap dels mesos, van persisƟr episodis suggesƟus de síncopes vasovagals amb lectura de Holter Ɵpus REVEAL sense alteracions, que s’orientaren com a síncopes funcionals. Breu revisió: La CIA és una cardiopaƟa congènita. La seva prevalença és de 1-9/100.000 habitants, essent la relació dona: home de 2-4:1. Pot restar asimptomàƟca fins a l'edat adulta, és llavors quan es manifesta com a dispnea d'esforç, astènia o palpitacions. Es poden produir arítmies, que de forma manƟngu- da poden desenvolupar insuficiència cardíaca congesƟva amb disfunció del ventricle dret i hipertensió pulmonar. Existeix una manifestació clínica que rep el nom de plaƟpnea-ortodesoxia. És una síndrome poc freqüent que presenta dispnea i hipoxèmia en bipe- destació, millorant la clínica i recuperant la situació d'hipoxèmia en decúbit. El foramen oval permeable (FOP) és el defecte cardíac que més freqüent- ment s'associa a aquesta síndrome, per tant, resulta necessària la realitza- ció d'un ecocardiograma. Donades les greus conseqüències, les comunicacions interauriculars de gran mida sempre s'han de corregir de manera precoç, sense ser-ne l'edat un factor limitant. Conclusions: Sense ser clínica suggesƟva de CIA, la síncope, en aquest cas, va ser la mani- festació guia per arribar a aquest diagnòsƟc. D'altra banda, la troballa del BIBDFH, del desdoblament del segon soroll a l'auscultació cardíaca i de la saturació d'oxigen a aire ambient del 82% suggerien la presència d'una CIA. La síndrome plaƟpnea-ortodesoxia és una manifestació infreqüent de la CIA que cal tenir en compte. El tractament quirúrgic de la CIA en resol la clínica.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQxMzA5