#CSTDOSPUNTS

Des de fa anys al CST hi ha hagut la voluntat d’organitzar i millorar l’a- tenció de les persones que viuen a les residències de la nostra zona d’influència en la línia del Programa de Prevenció i Atenció a la cronici- tat del departament de salut (PPAC). Les persones que hi viuen en la majoria de casos són el què anomenem pacients crònics complexes PCC o pacients amb malalƟa avançada MA- CA. Tenen edat avançada, múlƟples malalƟes, sovint pateixen deterior cogniƟu, síndromes geriàtriques, limitació en la deambulació, la higiene o vesƟr-se, prenen molts fàrmacs i tenen una elevada necessitat de cures. Aquestes caracterísƟques dels pacients fa que requereixin d’una expertesa en l’atenció i que consumeixin més recursos sanitaris. Hi ha evidència cienơfica de que: • L’atenció d’aquestes persones en el domicili és vàlida i eficient en etapes on el consum de recursos sanitaris és elevat (edat extrema i etapes de final de vida). En aquestes situacions l’actuar de forma proacƟva i en l’entorn amb menys risc de complicacions (domicili), aporta millors resultats • Equips mulƟdisciplinaris especialitzats i específics per l’atenció do- miciliaria obtenen millors resultats en freqüentació a urgències, ingressos, farmàcia i atenció pal·liaƟva. Principals Ɵpologies de pacients atesos per l’EAR ♦ Pacient Crònic Complex Persona afectada d’un pro- blema de salut crònic o més d’un., amb una situació clínica de gesƟó diİcil ♦ Pacient en fase avançada Pacient crònic afectat d’una malalƟa progressiva en fase greu, amb un pronòsƟc de vida probablement limitat, que té altes necessitats d’a- tenció i requereix un enfoca- ment clínic principalment pal·liaƟu. Termcat (Terminologia de la cronicitat) 6 6 L’equip d'atenció a les residències (EAR) US PRESENTEM... Cada dia, des de cada servei o disposiƟu assistencial, des de cada disciplina o equip de treball es plantegen propostes, idees, projectes concrets que aporten coneixement i complementen l’atenció assistencial. Moltes d’aquestes accions acaben configurant les parƟcularitats que ens van definint com a enƟtat i ens diferencien d’altres, atorgant-nos una idenƟtat pròpia. Us presentem és l’espai per donar a conèixer els programes o acƟvitats que duen a terme equips mulƟdisciplinaris o unitats funcionals assistencials .

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQxMzA5