dimecres, 20 d’octubre de 2021
  

Tornar enrere


Informació institucional, organitzativa i de planificació -
Òrgans de govern

 

L’òrgan de govern de la institució és el Consell de Govern, amb capacitat plena per a fixar les funcions de l’ens dins dels objectius estatutaris. El Consell de Govern està format per 10 membres, nomenats i substituïts lliurement per les institucions integrants en la proporció següent:

  • 6 representants de la Generalitat de Catalunya
  • 4 representants de l’Ajuntament de Terrassa
 
President
VacantRepresentant Generalitat de Catalunya
Vicepresident
Il·lm. Sr. Jordi Ballart PastorRepresentant Ajuntament de Terrassa
Vocal
Sra. Marta Torrents FenoyRepresentant Generalitat de Catalunya
Vocal
Sr. Xavier Roca RamonRepresentant Generalitat de Catalunya
Vocal
Sr. Manel Balcells DíazRepresentant Generalitat de Catalunya
Vocal
Sra. Mariona Creus i VirgiliRepresentant Generalitat de Catalunya
Vocal
Sra. Concepció Cabanes DuranRepresentant Generalitat de Catalunya
Vocal
Sra. Mónica Polo RubiaRepresentant Ajuntament de Terrassa
Vocal
Sr. Josep M. Rodríguez RodríguezRepresentant Ajuntament de Terrassa
Vocal
Sr. Isaac Albert AgutRepresentant Ajuntament de Terrassa
Secretària
Sra. Antònia Olivares Hortal 
 

 

 
disseny Ingenia amb tecnologia Icnea