dimecres, 20 d’octubre de 2021
  

Línies de recerca

 

 Línies de recerca consolidades

 • Genètica molecular: oftalmogenètica i farmacogenètica.
 • Neuropsicologia: malalties neurodegeneratives, mentals, cerebrovascular. Rehabilitació cognitiva i cognició social.
 • Qualitat: indicadors de gestió en laboratoris clínics. Seguretat del pacient.
 • Atenció Primària: factors de risc cardiovascular (diabetis i obesitat)
 • Digestiu: malaltia inflamatòries intestinal, hepatopatia crònica i diagnòstic precoç i no invasor dels tumors colorrectals.
 • Salut Mental: esquizofrènia i altres malalties del cervell: neurofisiologia, neuroimatge i genètica.
 • Envelliment saludable: demències, dependències i noves tecnologies aplicades.
 • Traumatologia: patologia d’espatlla i cirurgia ortopèdica.
 • Malalties infeccioses: Bacterièmies. Malalties causades per Rickettsia i Coxiella. Germens multiresistents.

 

Línies de recerca emergents

 • Investigació biomèdica en càncer: radioteràpia, clínica oncològica, oncogeriatria, cures pal·liatives i psicooncologia.
 • Addiccions no tòxiques, dèficit d’atenció-hiperactivitat i trastorns d'ansietat.
 • Medicina de l’esport: esport i hàbits saludables; esport i càncer.
 • Neurociència aplicada: esclerosi múltiple i malaltia de Parkinson.
 • Salut penitenciària: telemedicina.
 • Cirurgia: seqüeles funcionals de la cirurgia del recte anterior.
 • Unitat de ferides cròniques: úlceres de cama, úlceres de peu diabètic, aplicació de larves per desbridar ferides i viscoelàstica per a la prevenció d’úlceres per pressió.

 

 
disseny Ingenia amb tecnologia Icnea