dimecres, 20 d’octubre de 2021
  

CEIm

El Comitè d'Ètica d'Investigació amb medicaments (CEIm) del Consorci Sanitari de Terrassa va ser acreditat per resolució del Director General de Recursos Sanitaris en data 3 de febrer de 1994, a l’empara de l'Ordre del Departament de Sanitat i Seguretat Social de 26 d’octubre de 1992, la darrera renovació de la seva acreditació es va realitzar el 22 d'octubre de 2013, segons les previsions del Decret 406/2006, de 24 d’octubre.


ÀMBIT D'ACTUACIÓ

COMPOSICIÓ DEL CEIm

REQUISITS ASSAIGS CLÍNICS

REQUISITS EOm I ALTRES ESTUDIS


Direcció per enviament o recollida de documentació:

CONSORCI SANITARI DE TERRASSA

Ctra. Torrebonica s/n.
Departamento de Recerca. Pl. -1
08227 Terrassa (Barcelona)

 

Secretaria Tècnica

Dra. Esther Jovell Fernández
c/e. ejovell@cst.cat

 

Secretaria Administrativa ;

Sra. Mar Muñoz Valverde
T. 93 700 36 57
F. 93 700 36 24
c/e. recerca@cst.cat

 

   

 

 

 
disseny Ingenia amb tecnologia Icnea