Política de qualitat

La Política de Qualitat i Seguretat de pacient del Consorci Sanitari de Terrassa està alineada amb la seva missió, visió i valors, i té com a objectiu minimitzar el risc per als pacients i fomentar la millora continua en tots els àmbits d'atenció de l'organització.

Amb aquesta finalitat assumeix la responsabilitat d’establir un Sistema de Gestió orientat a la gestió per processos com a eina de millora, i cap a una cultura de seguretat no punitiva basada en la implantació de pràctiques segures i l’aprenentatge i la millora a partir de l’anàlisi dels incidents detectats.


Aquest Sistema de Gestió de la Qualitat i la Seguretat es basa en:

 • L’atenció centrada en la persona com a eix central del model assistencial en tots els nivells d’actuació.
 • La integració de la Qualitat i la Seguretat en l’estratègia davant els canvis de l’entorn i tecnològics i la seva adaptació a la contínua evolució de la societat.
 • La integració de la cultura de la Qualitat i la promoció de la Seguretat del pacient en totes les actuacions dels professionals.
 • La promoció de la notificació d’incidents com a eina d’aprenentatge per a la millora en Seguretat de pacient.
 • La formació continuada dels professionals en Seguretat de pacient i millora de processos.
 • El suport metodològic per a la monitorització deis processos, l’autoavaluació i el benchmarking, integrant l’anàlisi com a palanca per a la presa de decisions en la identificació d’àrees de millora.
 • El compromís d’implantar mecanismes per conèixer les necessitats i expectatives dels nostres pacients i el seu entorn, els ciutadans, professionals, proveïdors, institucions, etc. amb l’objectiu d’assolir el més alt nivell de satisfacció.
 • El compromís de complir amb els requisits legals i reglamentaris, acords, convenis i polítiques institucionals.
 • Metodologia de Qualitat en el model de gestió basada en l’enfocament per processos i la millora contínua amb una visió transversal deis equips.
 • La gestió preventiva d’accions per afrontar els riscos i les oportunitats en tots els seus processos.
 • La normalització deis procediments d’actuació per reduir la variabilitat, treballant de manera protocol·litzada en base a l’evidència científica, i a les bones pràctiques.
 • L’assoliment de l’acreditació del Departament de Salut amb un nivell excel·lent.
 • La promoció de la Qualitat amb les certificacions de la norma ISO 9001 del Servei de Diagnòstic per la Imatge, la Unitat de Prevenció de Riscos Laborals, la Unitat de Genètica Molecular, la Unitat de Diàlisi i l’Hospital de Dia Sant Jordi.