• 30/04/2024
  • Coordinació d’Infermeria del Bloc Quirúrgic – Ref. 439

    El Consorci Sanitari de Terrassa (CST), entitat sanitària pública orientada a l’assistència integral als ciutadans i pertanyent al Sistema Integral de Salut de Catalunya (SISCAT), que dona servei a la seva població de referència dels municipis de Terrassa, Rubí, Matadepera i Castellbisbal, fa pública aquesta oferta de treball per seleccionar la persona candidata per ocupar el lloc de treball.

  • Descarregables