• Facultatiu/va especialistes en Psiquiatria – Ref. MED 342

    El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) precisa cobrir diverses places d’especialista en psiquiatria d’adults i infantojuvenil. Es requereixen per al Programa de Primers Episodis Psicòtics del CSMA de Rubí, i per al CSMIJ de Rubí i el seu Programa d’interconsulta infantojuvenil a l’Hospital de Terrassa.

  • Descarregables