#CSTDOSPUNTS 3

#CST DOSPUNTS Butlle' A ssistencial del CST Con3nguts Editorial.........................................1 Les Comissions clíniques del CST El Comitè de Seguretat de Pacients .................................... ...2 Sabíeu què? Contra la grip... de què disposem?.......................3 Els nostres àmbits L'Àmbit d’Atenció al Malalt Crí3c i Urgent..................................... ...4 Us presentem Grup Espanyol Mul3disciplinari Exercici Físic Pacient Renal .........5 El que hem après Els diürè3cs, els únics culpables de la hipopotassèmia?........................6 Novetats del Sector La Central de Resultats..................8 Editorial Per una organització més segura i justa Al voltant del 10% dels pacients pateixen esdeveniments adversos relacionats amb l’assistència. A banda del pa3ment evident pel pacient, els professionals involucrats també pateixen i molt, i si el pacient és la primera víc3ma, el professi- onal és el que s’anomena la segona víc3ma. La bona no'cia és que la meitat d’a- quests esdeveniments són potencialment evitables. Gairebé tots els incidents relacionats amb la seguretat del pacient impliquen con- dicions latents del sistema que actuen com a factors contribuents. L’anàlisi en profunditat de les circumstàncies en que s’han produït ens permet modificar les condicions en les que treballem creant noves barreres que reduiran la probabili- tat que l’error arribi a produir dany al pacient o que es repeteixi. Cal defugir ac3tuds puni3ves i generar un ambient de confiança que facili3 aquesta anàlisi, que comandaments i professionals 3nguem una visió sistèmica de la seguretat de pacient i veiem els errors com una conseqüència de la fallida del sistema que cal aprofitar sempre per aprendre i millorar. Una organització en la que els professionals involucrats en un incident sen3n suport enlloc de culpa és una organització segura i justa. El CST té aquesta vocació, però per fer-ho realitat cal aprofitar totes les oportuni- tats de millora i que tothom contribueixi a no3ficar i analitzar els incidents de seguretat de pacient que detec3 per construir així entre tots una organització més segura pels nostres pacients i més justa pels professionals que hi treballen. 1 Desembre 2018 nº 3

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQxMzA5