#CSTDOSPUNTS 2

#CST DOSPUNTS Butlle A ssistencial del CST Con nguts Editorial.........................................1 Les Comissions clíniques del CST La Comissió d’Infeccioses ........ ...2 Us Presentem El tractament de les disfuncions defecatòries..............4 Els nostres àmbits L'Àmbit Matern Infan l ........... ....6 Sabíeu què L'experiència del pacient ..............8 El que hem après Tota inestabilitat és un ver gen perifèric?.......................................10 Novetats del Sector El Pla Nacional d’Urgències de Catalunya .....................................12 No cia destacada..........................14 Editorial Què fa que ens plantegem la humanització de l’assistència en un entorn que per definició hauria de ser humà? Segurament en un moment en que els avenços tecnològics van molt mes enllà del que ens hauríem imaginat mai, podem pensar que hem desatès altres esferes bàsiques de l’atenció. Seria fàcil inferir que no- mes la tecnificació ens ha portat a aquest punt , però cal analitzar també altres factors: a nivell social la globalització i la crisi de valors que ha afavorit la desper- sonalització a tots el nivells, o la crisi econòmica que ha fet prevaldre conceptes de supervivència econòmica sobre d’altres, afavorint entorns laborals excessiva- ment burocra tzats i una progressiva des afecció en el treball. Malgrat aquest entorn tan nega u, els propis professionals hem vist la necessitat d’un canvi de paradigma que ens perme avançar en la re-humanització de l’a- tenció, conver nt el pacient en persona amb la seva història, preferències, en- torn, expecta ves i en defini va, amb una vida pròpia i unívoca. Aquesta nova mirada es basa en un procés d’atenció centrat en el pacient, amb visió mul disciplinària, on la seguretat és un eix primordial, basada en la comuni- cació, amb especial atenció al pa ment i final de vida, en un entorn amable, amb compromís ins tucional i amb cura i capacitació dels professionals. Aquest abor- datge té amplis beneficis pels pacients i les seves famílies ja que els podem oferir una atenció integral, amb par cipació en la presa de decisions. També pels pro- fessionals com agents de la humanització que hem de protegir i formar. Final- ment, per les organitzacions, ja que la comunicació fluida i la par cipació dels professionals genera un entorn més saludable de treball que retro-alimenta tot el circuit de millora. El CST està fermament compromès amb aquest canvi i ha començat a treballar projectes com la humanització de la UCI i de la unitat de nounats, el part individu- alitzat o la millora del descans nocturn entre d’altres. Antònia Villalba. Directora d’Infermeria CST 1 Juliol 2018 nº 2

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQxMzA5