Voluntariat

El CST compta amb un Programa de Voluntariat des de l’any 2012.

El voluntari és aquella persona que lliurement pren un compromís per dedicar el seu temps i capacitats al servei dels altres en el marc d’una organització. El voluntariat permet millorar la qualitat assistencial, complementa la tasca dels professionals, oferint un temps de qualitat a pacients ingressats o en domicili.

Actualment, tenim voluntaris en diferents centres, serveis i activitats:

Hospital de Terrassa

 • Visites a pacients ingressats a l’àmbit de geriatria
 • Visites a pacients ingressats a la Unitat de psiquiatria
 • Dinamització a geriatria
 • Roda llibre. Biblioteca mòbil a plantes d’hospitalització
 • Actuacions musicals
 • Acompanyament a pacients que viuen sols i amb dificultats per sortir del domicili
 • Acompanyament a visites per a pacients sense suport social

Hospital de Sant Llàtzer

 • Visites i acompanyament a pacients ingressats a l’hospital i a la Llar Residencial Sant Llàtzer

Domicilis

 • Acompanyament a pacients que viuen sols i amb dificultats per sortir del domicili
 • Acompanyament a visites per a pacients sense suport social

Si tens ganes de donar part del teu temps acompanyant a persones que ho necessiten, contacta amb nosaltres.

Al Servei de Voluntariat del CST pots realitzar un voluntariat per millorar la qualitat de vida dels pacients i contribuir a la humanització de l’assistència sanitària.

Ser major de 25 anys.

 • Estabilitat emocional.
 • Disponibilitat de 2 hores setmanals.
 • Compromís per dur a terme un voluntariat com a mínim d’un any.
 • No tenir cap malaltia que impedeixi les funcions de voluntariat.
 • Capacitat d’escolta i empatia.

Formar part d´un equip i contribuir a la humanització del CST

 • Formació bàsica de Voluntariat i formacions específiques.
 • Assegurança.
 • Identificació com a voluntari.
 • Entrevistes de seguiment per valorar el voluntariat.
 • Jornada Anual de Reconeixement al Voluntariat.

Contacta amb nosaltres

Si estàs interessat/da en fer voluntariat, omple el següent qüestionari.

  • Disposes de temps per a la formació? (sessions de 2o 3 hores, aprox.)

  En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, t’informemque el responsable del tractament de lesdades personals que ens has proporcionatés el Consorci Sanitari de Terrassa i la finalitat a la quees destinaran les dades incloses en el present formulari és la gestió i desenvolupament del’activitat voluntària. Tanmateix, tenslafacultat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitacióal tractamentid’oposició de les tevesdades mitjançant escrit adreçat a emartinez@cst.cato protecciodades@cst.cat. Per a més informació: www.cst.cat.