El son dels nadons és un tema controvertit. El son és una habilitat que el nounat adquirirà amb el creixement. Amb el pas dels mesos el nadó passarà de no diferenciar el dia i la nit a poder diferenciar-los i serà entre els tres i els sis anys quan aconseguirà dormir tota la nit.

El son en el nadó és molt important i és per això que cal potenciar-lo. Una manera és la pràctica del collit, en què el nadó dorm al mateix llit que l’adult cuidador. Aquesta pràctica, tan emprada en d’altres cultures, està cada vegada més estesa en la nostra societat. De fet, els nadons dormen separats dels adults només a Europa i als Estats Units, a la resta del món es practica el collit.

Amb el collit la mare pot respondre ràpidament a les necessitats d’alletar al nadó que, en sentir-se prop d’ella, mamarà amb més freqüència. Això afavorirà la instauració d’una bona lactància materna.

També millorarà la qualitat del descans, ja que la mare atén el nadó sense que es trenqui bruscament la fase del son i disminuirà l’estrès de separació que pateix el nadó si es manté separat de la seva mare, millorant el vincle afectiu mare-fill.

Consells per a poder realitzar una pràctica de collit segura:

  • Ventilar correctament l´habitació
  • Mai s´ha de fumar a l’habitació on es dorm. Si els progenitors fumen s’han de rentar les mans i canviar-se de roba a l’hora d’anar a dormir
  • No beure alcohol ni prendre cap mena de drogues ni medicaments que puguin provocar somnolència
  • Cal assegurar que el bressol i el llit no es separin. No es recomanen llits massa tous ni moltes capes de mantes i edredons, per tal d’evitar que el nadó pugui quedar enrotllat. El nadó ha de tenir espai suficient per a moure’s i respirar

Els bressols de collit són llitets adossats al llit dels pares, permetent realitzar el collit, mentre la mare i el nadó mantenen els seus espais de descans. Aquests són els bressols que ofereix el Consorci Sanitari de Terrassa en les seves habitacions individuals, fomentant la criança saludable i la Lactància Materna.

El collit determina una criança saludable i feliç, amb un creixement del nadó segur, sòlid i proper a les figures cuidadores. Aquest contacte físic i emocional es reflectirà a llarg termini, influint en el seu desenvolupament integral com a persona.