Introducció

El Consorci Sanitari de Terrassa és una entitat pública de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Terrassa, creada l’any 1988 i integrada per vuit centres d’atenció primària, un hospital d’atenció a pacients aguts i un centre sociosanitari, a més d’un hospital de dia per a pacients d’Alzheimer, de la Unitat Assistencial del Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat i de l’única Unitat d’Hospitalització Penitenciària de tot l’estat espanyol.

El seu objectiu és l’atenció integral a la salut de la població de Catalunya i, principalment, a la resident en l’àmbit sanitari de Terrassa i de la seva àrea d’influència. Aquest objectiu el porta a terme mitjançant l’execució d’activitats assistencials, preventives, rehabilitadores, docents i d’investigació.