Xarxes i aliances

El CST, així com la FJCR, ha establert aliances i forma part de xarxes amb l’objectiu de sumar capacitats, generar sinèrgies o complementar-se amb altres entitats de l’ecosistema de recerca i innovació amb la fi de promoure la generació d’activitats i projectes d’investigació i/o innovació.

En l’actualitat, té convenis de col·laboració i/o està adscrit a les següents xarxes i entitats:


XisCat

La Fundació Joan Costa i Roma és membre fundacional i actual coordinador de la Xarxa per la Innovació en Salut per Catalunya (XisCat), que fomenta la R+D+i  i la protecció i transferència dels resultats derivats, a través de la cooperació entre els centres membres de la xarxa i amb institucions i empreses dedicades al sector salut.


CIMTI

El Consorci Sanitari de Terrassa rep suport en projectes innovadors del Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores, que té com objectiu que les innovacions sanitàries i socials d’alt impacte arribin a la ciutadania.


Healthcare Living Lab Catalonia

Living Lab especialitzat en les àrees de salut i social dissenyat per a testar solucions innovadores en entorns reals amb usuaris finals. El CST n’és membre.


Node ITEMAS Taulí

La FJCR forma part del Node ITEMAS coordinat pel Parc Taulí adherit a ITEMAS, podent accedir a programes de suport, convocatòries competitives específiques i serveis de valorització d’idees i de projectes.


Hub iNexes

El CST forma part del Hub iNexes, impulsat pel Consorci de Salut i Social de Catalunya amb l’objectiu d’establir una xarxa de col·laboració per promoure el desenvolupament i l’escalabilitat de projectes innovadors que té les següents finalitats:

  • Promoure una comunitat de pràctica sobre innovació amb les organitzacions participants.
  • Identificar necessitats conjuntes, promoure projectes col·laboratius i cercar recursos per a la seva execució.
  • Impulsar l’adopció de la innovació així com la seva escalabilitat.

Clúster de l’esport (INDESCAT)

Indescat aglutina les empreses i entitats de tots els sectors vinculades al món de l’esport, amb l’objectiu de desenvolupar accions que millorin la competitivitat d’aquestes empreses i també de tot el seu entorn. L’adhesió de la FJCR a aquest clúster facilita l’accés a informació actualitzada i contactes amb empreses del sector per impulsar projectes col·laboratius.


Clúster de Salut Mental

El Clúster Salut Mental Catalunya està format per organitzacions que formen part de la cadena de valor de la salut mental i les neurociències. Treballa per generar un ecosistema que promogui la salut mental de les persones.


i4Kids: Pediatric Innovation Hub

Hub especialitzat en Innovació pediàtrica i materna. Està format per grups de recerca de 25 institucions amb interès per potenciar la investigació i la innovació pediàtrica. Ofereix mitjans tècnics, anàlisi i assessorament en aquells projectes d’innovació que puguin generar un impacte i canvi social en l’àmbit de la pediatria i la maternitat.


Xarxa TECSAM: Xarxa d’Innovació i Recerca en Salut Mental i Tecnologies

Els objectius de la xarxa TECSAM són millorar els tractaments i la qualitat de vida de les persones amb trastorns mentals, facilitar l’arribada dels resultats de recerca a la societat i generar sinergies entre els grups de recerca que hi formen part i amb la societat. Engloba 29 grups de recerca de 18 institucions en R+D+i a Catalunya (centres de recerca, fundacions, hospitals i universitats).