Projectes tancats de Recerca i Innovació

Projectes tancats de Recerca i Innovació


Hemodinn

Hemodinn és un projecte de Compra Pública Innovadora (CPI) finançat pel Servei Català de Salut i fons FEDER.

Codi del projecte: 001-P-01264

El projecte sobre Hemodiàlisi domiciliària està coordinat pel Consorci Sanitari de Terrassa (CST) i liderat pel Dr. Manel Ramírez de Arellano en col·laboració amb l’Hospital Joan XXIII de Tarragona.

Hemodinn (Hemodiàlisi domiciliària) té per objectiu implementar un servei d’Hemodiàlisi Domiciliària per tractar i monitoritzar a distància als pacients des del seu domicili incorporant noves tecnologies en totes les fases del procés d’hemodiàlisi.


Nautilus

CogNition, emotion/behAvior, fUnctionaliTy and braIn connectivity in recovered COVID-19 patient

Codi del Projecte: 202111

El projecte NAUTILUS finançat per La Fundació La Marató de TV3, pretén estudiar les afectacions cognitives, emocionals, funcionals i de connectivitat cerebral produïdes per la malaltia, seqüeles que limiten la qualitat de vida dels pacients que l’han patit. En l’estudi també participen la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya. Aquest projecte coordinarà fins a 22 hospitals públics per avaluar més de 400 malalts. Les dades recollides s’analitzaran mitjançant intel·ligència artificial per determinar quins són els factors més rellevants, determinants de les falles cognitives associades a la malaltia. Aquest estudi vol ajudar a entendre millor la COVID-19 i trobar tractaments adients pels pacients que la pateixen


Desenvolupament positiu i resiliència en adolescents en context de risc. Disseny i avaluació d’una intervenció dins del programa de Salut i Escola

Codi del Projecte: SLT017/20/000070

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya finança el projecte liderat per la Dra. Maria Llistosella, durant 2 anys, per dur a terme un estudi entre la població adolescent de risc amb la finalitat de disminuir aquests factors, incrementar la resiliència i fomentar el seu desenvolupament positiu. Es dissenyarà una intervenció per promoure la salut, potenciar els factors protectors individuals, culturals, relacionals i comunitaris dins del marc ecològic (família, escola, esport), detectar i disminuir els riscos i facilitar els recursos comunitaris existents.


Anomaly

Amb el suport d’ACCIÓ.

Codi del Projecte: ACE012/20/000002

Aquest projecte coordinat per l’Associació Clúster Salut Mental de Catalunya, en el que participa la Dra. Maite Garolera, pretenen iniciar una línia experimental amb resultats aplicables al sector de la mobilitat ferroviària, en primera instància. La població d’estudi és el col·lectiu de persones usuàries d´aquest mitjà de transport públic; és en aquest entorn on es dissenyaran i s´executaran els primers pilots.


T’Activa

T’Activa està integrat en el Projecte d’Especialització i competitivitat Territorial (PECT) de Terrassa,  finançat per fons FEDER i per la Diputació de Barcelona.

Codi del Projecte: 001-P-000702

El projecte T’Activa “Terrassa Activa i Saludable” es porta a terme al Consorci Sanitari de Terrassa i està liderat per la Dra. Maite Garolera. T’Activa és un projecte que incentiva la participació ciutadana i d’altres agents del sistema d’innovació per a impulsar la descoberta de solucions als reptes de vida saludable urbana. Té com objectius generar un espai de participació de la ciutadania i dels agents de la ciutat de Terrassa en la definició i abordatge de reptes i solucions per la vida saludable urbana, així com impulsar la  innovació en el sector de solucions mòbils aplicades a la participació ciutadana en un àmbit urbà.

La operació coordinada en la que s’engloba el projecte te el codi 001-P-000702 i el títol “Health Care Innovation Lab Orbital 40″


eMedrec Tool

Desenvolupament d’una eina electrònica d’ajuda a la conciliació de la medicació.

Projecte  liderat per Cristina Roure, Cap de Servei de Farmàcia per tal d’ajudar a la conciliació de medicaments a l’ingrés i a l’alta del pacient que arriba al nostre hospital. Aquesta eina digital disminueix els errors de conciliació de medicaments de forma significativa i millora la qualitat assistencial que donen els nostres professionals.


e-Health technical solutions

L’equip de Pediatria, liderat per l’Abel Martínez col·labora en un estudi de validació del sistema WIVI Vision per diagnosticar disfunció visual en infants de entre 7 i 12 anys.

Projecte: WIVI Vision

Aquest disfunció visual pot ser la causa d’altres problemes, com ara dificultat de concentració, problemes per llegir, mals de cap, vertigen, i cal diagnosticar-los i tractar-los. WIVI permet el diagnòstic acurat de la causa i la correcció d ela mateixa mitjançant l’entrenament visual.