Projectes actius de Recerca i Innovació


Virtual-METS

El projecte Virtual-METS és un projecte finançat per La Fundació La Marató TV3

Codi del projecte: 507/U/2023

Entrenament multimodal amb realitat virtual immersiva per millorar la cognició en adults amb síndrome metabòlic: un assaig clínic aleatoritzat.

El projecte Virtual-METS pretén avaluar els efectes d’una intervenció IVR multimodal que combina l’entrenament cognitiu i l’exercici físic en vuitanta-quatre adults amb MetS, amb edats entre 50 i 70 anys i queixes cognitives subjectives.


Relació entre el tractament amb antipsicòtics i el trastorn de joc o altres conductes relacionades amb el descontrol d’impulsos

Subvenció de la Subdirección General de Regulación del Juego – Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030-2023

Codi del Projecte: SUBV23/00037

L’estudi intenta aportar evidència sobre com els tractaments dopaminèrgics poden influir en l’aparició de patologies com el trastorn de joc o descontrol d’impulsos en pacients psiquiàtrics. Investigar els possibles efectes secundaris d’aquests fàrmacs ens pot ajudar a comprendre millor els riscos associats a medicaments comunament utilitzats en patologies psiquiàtriques, facilitant així la detecció i la intervenció precoç, amb l’objectiu de minimitzar possibles impactes socioeconòmics en els pacients i les seves famílies..


MAPyC Nens. Implementació de screening oftalmològic pediàtric amb realitat virtual

Projecte finançat pel Ministerio de Sanidad como apoyo a la implantación del Plan de Acción Atención Primaria y Comunitaria

Codi del Projecte:

MAPyC Nens es dirigeix al cribratge visual de població infantil de 7 a 14 anys en els diferents Centres d’Atenció Primària i Comunitària del CST,  coordinant el treball dels professionals sanitaris i d’una empresa de tecnologia sanitària innovadora.


El nou dispositiu suposarà una millora en la detecció de problemes anatòmics i de refracció, disfuncions binoculars i en les habilitats de lectura dels nens i nenes, disminuint el temps d’avaluació i augmentant l’eficàcia de detecció de les alteracions visuals.


MAPyC Fragilitat. Teràpia per a la prevenció de fragilitat en les persones grans

Projecte finançat pel Ministerio de Sanidad como apoyo a la implantación del Plan de Acción Atención Primaria y Comunitaria .

Codi del Projecte:

Mapyc Fragilitat vol desplegar diferents intervencions sota una estratègia sanitària comunitària multiprofessional i coordinada per a prevenir, diagnosticar i tractar la fragilitat de les persones majors de 65 anys i posteriorment avaluar l’impacte d’aquestes intervencions.​

S’utilitzarà un abordatge comunitari a través dels actius en salut, sobre la seva vulnerabilitat i qualitat de vida, i implementarà en tot el territori d’influència del CST


WIVI-UP: Avaluació Visual Objectiva en nens de 3 a 7 anys

Projecte finançat mitjançant el Programa Colaboración Público-Privada por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Codi del Projecte: CP-2022-009968

WIVI-UP va dirigit al desenvolupament experimental d’una bateria d’optotips digitals de proves visuals universals i altament disruptives que mesurin de manera objectiva la funció visual en nens d’entre 3 i 7 anys, per a la detecció d’alteracions visuals pròpies d’aquestes edats, tremendament difícils de diagnosticar.  Es materialitzarà en un dispositiu portàtil, basat en tècniques de Ciència de Dades, Intel·ligència Artificial (IA) i Ludificació, amb sensors que permeten la llibertat de moviment.


Hub d’Innovació Social i Sanitària. Subprojecte Covid Persistent

Projecte finançat pel CatSalut dins del marc del finançament de Projectes Transformadors del Departament de Salut.

Codi del Projecte: PT-082023-EP

El subprojecte de COVID persistent té com a principal objectiu la creació d’una unitat funcional dins l’Atenció Primària i Comunitària del CST amb la incorporació de serveis d’atenció domiciliària i de nous perfils professionals. Per això, es dissenyaran i testaran vàries intervencions per millorar la cognició, l’estat emocional i qualitat de vida dels pacients amb covid-persistent. En concret es realitzarà tres intervencions des de l’assistència primària, una de multimodal psicoeducativa, una amb realitat virtual immersiva, una de rehabilitació olfactiva i també una intervenció amb teràpia amb estimulació magnètica transcranial. Alhora es faran estudis de cost efectivitat i també es validarà un olfactòmetre per teràpia de diagnòstic i rehabilitació olfactiva.


Hub d’Innovació Social i Sanitària. Subprojecte Geriatria Comunitària

Projecte finançat pel CatSalut dins del marc del finançament de Projectes Transformadors del Departament de Salut.

Codi del projecte: PT-082023-EP

El subprojecte de Geriatria Comunitària té com a objectius dissenyar i implantar un nou model que situï el binomi pacient-cuidador al centre de les intervencions per millorar la comunicació entre cuidadors i professionals, apoderar al cuidador oferint formació i suport, durant l’ingrés i al domicili, fomentar un vincle de confiança cuidador-professionals i oferir coneixements i expertesa als professionals encarregats de generar i aplicar el canvi. També pretén ampliar el contínuum assistencial amb la creació de recursos/serveis que afavoreixin el retorn al domicili o previnguin o escurcin l’ingrés i adaptar les estructures físiques i els processos assistencials al nou model previst. Finalment, es vol avaluar l’impacte de cost efectivitat dels nous models assistencials.


Hub d’Innovació Social i Sanitària. Oficina tècnica i Living Lab

Projecte finançat pel CatSalut dins del marc del finançament de Projectes Transformadors del Departament de Salut.

Codi del projecte: PT-082023-EP

Captar i impulsar projectes innovadors d’Atenció Integrada en l’àmbit de la Salut i Social (AISS) alineats amb el Pla Estratègic de Serveis Socials i els reptes del Pla de Salut de Catalunya, Acompanyar i donar suport als projectes innovadors d’AISS (transformadors i territorials, entre d’altres) impulsats pel Departament de Salut i Departament de Drets Socials per tal d’accelerar la seva implantació en el sistema i Potenciar experiències incipients en AISS per tal d’aconseguir el desplegament de nous projectes territorials.La primera Crida realitzada el 2023 va estar de Soledat no volguda en la que es varen seleccionar 10 projectes.


Efectos de una Rehabilitación digital en personas con síndrome de COVID post-agudo (PACS) con deterioro cognitivo: un ensayo controlado aleatorio

Projecte finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación

Codi del projecte: 2023130409-130409-28-521

El projecte Rehabcovid aborda de manera integral els desafiaments associats amb el PACS (síndrome COVID post-agut), aprofitant la tecnologia digital i la col·laboració interdisciplinària per a millorar el benestar dels pacients afectats.


El seu enfocament està basat en la personalització i la recerca de neuroplasticitat i promet avançar en l’atenció i la comprensió d’aquesta complicació post- infecció COVID.


Catalan Clinical Audit network for Quality Improvent in RTE

Projecte finançat per European Comission

Codi del projecte: EU4 Health 101161063

CAT-clinART té com a objectiu desenvolupar un model regional d’auditoria clínica de radioteràpia (RT) a Catalunya.  Estarà inspirat a B-QUATRO i dirigint-se a un únic lloc de tractament per cicle d’auditoria. 

El model serà escalable a les 17 regions espanyoles. La millora de l’auditoria clínica és un component clau de qualitat.