Què fem

Atenció Intermèdia: Geriatria, Cures Pal·liatives i Dependències

L’Àmbit inclou el Servei de Geriatria, el Servei de Cures Pal·liatives i els dispositius de Dependències.

L’objectiu de l’Àmbit és poder donar una atenció integral i integrada a les persones grans, a les persones amb necessitats d’atenció experta al final de la vida i a les persones amb dependència i/o discapacitat de la nostra àrea d’influència.

És un àmbit d’atenció transversal amb una cartera de serveis molt àmplia amb dispositius d’Atenció Comunitària i dispositius d’Atenció  Hospitalària tant a  l’Hospital de Terrassa com a l’Hospital de Sant Llàtzer.

Focalitzem l’atenció en persones amb perfil de cronicitat complexa (PCC/MACA) aportant expertesa en el maneig, facilitant l’accessibilitat a recursos en situació de crisi i buscant el recurs més adequat segons les necessitats de la persona.