Unitat de Treball Social

La UTS forma part dels equips multidisciplinars de tots els Dispositius i Serveis del CST (atenció primària, intermèdia, especialitzada i salut mental). 

Té com a missió principal l’atenció social a tota persona, la seva família i entorn proper, atesa en qualsevol dels dispositius, que precisi d’orientació i suport arrel de la problemàtica social derivada d’un procés de salut agut i/o crònic de malaltia. 

Es realitza un abordatge integral, mitjançant el treball interdisciplinari que garanteixi la continuïtat assistencial i tenint present els valors, desitjos i creences de la persona. 

  • Prevenció. Intervenció proactiva individual i comunitària per promoure els actius de salut. 
  • Valoració social dins l’equip multidisciplinari. 
  • Suport i Acompanyament. Relació d’ajuda i acompanyament en un moment d’especial fragilitat de la persona, activant les seves capacitats i recursos de l’entorn per millorar el seu  benestar.  
  • Atenció a pacients, famílies i entorn proper que ho sol·licitin
  • Coordinació amb Serveis socials i del tercer sector
  • Gestió de recursos interns i externs
  • Formació i sensibilització dels professionals sanitaris sobre la incidència dels aspectes socials en la salut. 

CAP D’UNITAT

TELÈFON DE CONTACTE

EMAIL

Lydia González Díez

93 731 00 07 extensió 2104

treballsocial@cst.cat

En què et podem ajudar?