Docència

AL CST

El Consorci Sanitari de Terrassa és una organització amb una important tradició en l’àmbit docent, característica que es recolza en la vocació de servei i en la qualitat tècnica de tots els seus professionals.

La incorporació constant a la nostra institució de residents i estudiants comporta una gran responsabilitat i és, al mateix temps, una font d’estímul i progrés que volem traduir en accions de milllora contínua i qualitat de totes les actuacions assistencials, docents i d’investigació que defineixen la missió del Consorci Sanitari de Terrassa.

  • Estudiants

    Al Consorci Sanitari de Terrassa organitzem els estudis en funció de l’aprenentatge, és a dir ens centrem en el treball de l’estudiant, amb un enfoc pràctic i proper als centres sanitaris per obrir un ventall important d’oportunitats de participació.

    MÉS INFORMACIÓ
  • Residents

    Volem que els professionals que us incorporeu a la institució tingueu la seguretat que posarem tot l’esforç i recursos necessaris per a que pugueu assolir els objectius d’aprenentatge marcats en els vostres programes formatius.

    MÉS INFORMACIÓ
SECRETARIA DOCÈNCIA