Estudis de grau

Les pràctiques en entorns assistencials són un element fonamental per al desenvolupament de les competències professionals i per a la integració dels coneixements teòrics amb les habilitats i actituds específiques de diferents titulacions. El Consorci Sanitari de Terrassa col·labora en la formació pràctica de diferents graus i de diferents Universitats.

Oferta formativa

Farmàcia

Física

Fisioteràpia

Infermeria

Medicina

Logopèdia

Nutrició

Psicologia

Treball social

Teràpia ocupacional

La majoria d’estudiants corresponen als graus d’Infermeria i Medicina.


Universitats i institucions docents amb les que tenim acords de col·laboració:

  • Escola d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT)
  • Escoles Universitàries Gimbernat
  • Escola Universitària Pere Tarrés
  • Fundació Blanquerna
  • Universitat Autònoma de Barcelona
  • Universitat de Barcelona
  • Universitat de Vic
  • Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
  • Universitat Manresa
  • Universitat Oberta de Catalunya

Grau de Medicina amb la Universitat Internacional de Catalunya

El CST ha establert una col·laboració amb la UIC per tal d’ esdevenir Hospital Universitari. Aquest projecte significarà prestigi per la nostra institució i un reconeixement a la nostra trajectòria docent.


Grau d’Infermeria amb l’EUIT

EL CST col·labora, des dels seus inicis amb l’Escola d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa. Posteriorment, l’oferta s’ha ampliat a d’altres Universitats amb l’objectiu de participar en la formació de futurs/es infermers/es oferint tots els dispositius assistencials que permetin assolir les competències pròpies del Grau d’Infermeria.